Maakunnan hankerahat hyötykäyttöön


Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Asko Peltola.

Pitkään odotettu päätös EU:n hankerahojen maakunnittaisesta jaosta saatiin syyskuun lopulla. Etelä-Pohjanmaalle se tarkoittaa aluekehitysrahoituksen merkittävää kasvua vuosina 2021–2027.

Oleellista valtioneuvoston päätöksessä oli maakuntien kehittyneisyyserojen aiempaa selkeämpi tunnustaminen. Etelä-Pohjanmaa ei tunnetusti halua kurjuudella kerskailla, mutta monet mittarit osoittivat selkeästi, että täällä rahoille on perusteltua tarvetta.

Maakuntien välinen kiistely rahanjaosta oli aika ajoin repivää. Ymmärrettävästi jokainen alue halusi puolustaa omaa rahoitustaan. Nyt kun ”pelimerkit” on jaettu, tarmo tulee kohdistaa näiden varojen tuloksekkaaseen käyttöön.

Tässä meillä eteläpohjalaisilla toimijoilla on todellinen näytön paikka. Aluekehitysvarojen yli kolminkertaistuminen tarkoittaa merkittäviä mahdollisuuksia. Rahoituksen kasvu ei saa laskea rimaa, vaan hankkeilla on yhä ponnekkaammin tavoiteltava laajaa vaikuttavuutta.

Etelä-Pohjanmaan liitto on yhdessä mittavan toimijajoukon kanssa jo yli vuoden rakentanut maakuntamme lähivuosien strategiaa. Tuo asiakirja, Huomisen Lakeus, tulee maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuulla. Se antaa askelmerkit myös kehittämisrahoitukselle.

Maakuntamme on terästäydyttävä monissa asioissa: osaavan työvoiman turvaamisessa sekä koulutuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan lisäämisessä. Näiden kylkiäisinä tarvitaan toimia niin kasvussa kuin kansainvälistymisessä.

Alueellisten hankevarojen kasvu ei saa liioin laiskistaa toimijoitamme muun rahoituksen hakemisessa. Menneellä ohjelmakaudella aktiivisuus kansainvälisten hankerahojen hankkimisessa vahvistui huomattavasti. Tästä hienosta kehityksestä on pidettävä kiinni.

*****

Etelä-Pohjanmaa on viime viikkoina ollut esillä mediassa niin asukaskohtaisissa hiilipäästöissä kuin sikataloutta käsittelevän taidenäyttelyn osalta. Osa eteläpohjalaisista on kokenut kohdallaan tällaiset uutisnostot epäoikeudenmukaisina ja yksipuolisina.

Kyse ei ole siitä, etteikö maakunnassamme tajuttaisi maailman menoa ja oltaisi valmiita toimintatapojen tarkistukseen. Ongelma ei ole muutos vaan sen nopeus ja kohdistuminen eriarvoisesti eri toimijoihin. Tilannetta kuvaa nasevasti toteamus: ”toisen tonttia on palijo helepompi vilijellä ku omaansa”.

Niin turveyrittäjät kuin lihantuottajat ovat ilman omaa syytään ajettu ahdinkoon. Parhaansa yrittäneiltä tekijöiltä viedään elinkeinon edellytykset. Siinä valossa ei ole ihme, että jo kontilleen pakotetut kokevat tulevansa epäreilusti päähän potkituiksi.

*****

Uudet päätöksentekijät ovat aloittaneet liitossa työnsä. Luottamushenkilömme ovat astuneet tehtäviinsä innostuneesti ja mielenkiinnolla. Joukossa on kokeneita konkareita ja ensikertalaisia.

Tämän joukon kanssa on hienoa jatkaa kotiseutumme kehittämistä. Menestystä kaikille valituille. Saatte toimia Etelä-Pohjanmaan näköalapaikalla.

Valoista ja kehittämisintoista hämärähyssyn aikaa!

Asko Peltola
Maakuntajohtaja