Maakuntakaavan uudistus käynnistyy – tähtäin vuoteen 2050


Kuvassa Suomen kartta ja Etelä-Pohjanmaan kartalla ympäristöä kuvaavia elementtejä. Teksti: Maakuntakaava tutuksi.

Etelä-Pohjanmaa on noin 20 vuoden tauon jälkeen saamassa uuden, maankäytön kaikki teemat yhteen kokoavan maakunnan alueidenkäytön strategisen suunnitelman. Työ uuden Huomisen lakeus – Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n laatimiseksi on alkanut.

Etelä-Pohjanmaan ensimmäistä kokonaismaakuntakaavaa lähdettiin laatimaan pian 1995 voimaan tulleen uuden maankäyttö- ja rakennuslain jälkeen. 2000-luvulla olemme edenneet erilaisia teemoja käsitelleillä vaihemaakuntakaavoilla. Viimeisin, III vaihemaauntakaava, valmistui 2018. Vaikka aluerakenteen muutokset ovat suhteellisen hitaita, on moni asia vuosien saatossa muuttunut. Maakuntahallitus onkin päättänyt, että nyt on aika päivittää maakuntakaava kohti tavoitevuotta 2050.

Etelä-Pohjanmaan kehittämisen tavoitteet on kirjattu Huomisen Lakeus -maakuntastrategiaan. Maakuntastrategian visiona vuodelle 2050 on Lakeutta laajempi Etelä-Pohjanmaa, joka tarjoaa merkityksellisen elämän ja työtä jokaiselle, joka työtä etsii, sekä kasvua kestävyydestä. Nyt laadittava kokonaismaakuntakaava tulee edistämään vision toteutumista linjaamalla maakunnan alueidenkäyttöä aluerakenteen, liikenteen ja teknisen huollon verkostojen, luonnonvarojen käytön ja energiantuotannon, viherrakenteen ja kulttuuriympäristöjen osalta.

Maakuntakaavan luonnos pyritään saamaan nähtäville vuoden 2022 aikana ja kaavaehdotus vuonna 2023. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n vuonna 2024. Voimaan astuessaan se kumoaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.

Maankäyttö- ja rakennuslaki antaa maakuntakaavalle raamit, mutta sisällön sille antaa maakunta itse. Kaavan laadinta onkin ennen muuta yhteistä sopimista alueiden käytön suurista linjoista. Se on pitkäjänteinen suunnitelma kestävän toimintaympäristön luomiseksi erilaisille toiminnoille. Maakuntakaava turvaa myös osaltaan hyvien elinympäristöjen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Kaava on tahdonilmaisu siitä, minkälaista maakuntaa me haluamme tulevaisuudessa rakentaa.

Etelä-Pohjanmaan liitto toivoo, että mahdollisimman moni maakunnan tulevaisuudesta kiinnostunut antaisi oman panoksensa alkavaan suunnittelukierrokseen. Mitä enemmän saamme viestejä ja palautetta, sitä parempi maakuntakaavasta tulee. Kanavia on monia, niin sähköisiä alustoja kuin perinteisiä kasvokkain kohtaamisia. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan.

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Antti Saartenoja.

Antti saartenoja
suunnittelujohtaja

Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Susanna Anttila.

Susanna Anttila
maakuntasuunnittelija

Tutustu:

Mikä on maakuntakaava, miksi se laaditaan ja mitä se sisältää? Kerromme videolla maakuntakaavan laadinnasta. Video löytyy Etelä-Pohjanmaan liiton YouTube-kanavalta osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=X-tPEC2XXsk

Osallistu:

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan tarkemmin uuden kokonaismaakuntakaavan laadinnasta, tavoitteista ja aikataulusta, on nähtävillä 15.12.2021-15.2.2022. Suunnitelmaan pyydetään kommentteja kaikilta kiinnostuneilta. Lisätietoja: www.epliitto.fi/maakuntakaava