Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian toteutumista kartoitetaan kyselyllä


Kulttuuristrategian kansikuva.

Maakuntamme yhteinen kulttuuristrategia ETELÄ-POHJANMAA – Jotakin parempaa. Kulttuuristrategia 2019–2025 alkaa olla toteutuskautensa puolivälissä. Etelä-Pohjanmaan liitto kerää tietoa strategian tähänastisesta toteutumisesta alueella verkkokyselyn avulla. Kysely on avoinna helmikuun loppuun saakka.

– Olemme suunnanneet kyselyn eteläpohjalaisille kulttuuritoimijoille: kunnille, oppilaitoksille, yhdistyksille, yhteisöille, yrityksille, työryhmille ja yksittäisille taiteen sekä kulttuurin tekijöille, eli kaikille tahoille, jotka on haastettu strategian toimeenpanoon. Kulttuurin kehittämistyölle on yhdessä asetettu tavoitteet ja nyt on hyvä aika kartoittaa, millaisia toimenpiteitä maakunnassa on jo tehty, Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma tiivistää.

Kulttuurin kehittämisen kulmakiviksi Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiassa on määritelty yhteistyö, hyvinvointi, liiketoiminta ja kansainvälisyys. Kehittämisen kulmakivien lisäksi läpileikkaavana teemana on kestävä kehitys. Kulttuuristrategia on saatavilla sähköisesti liiton verkkosivuilla.

Siirry kyselyyn

Lisätietoja

  • Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma.
    p. 040 7515 610, hanna.hangasluoma(a)etela-pohjanmaa.fi
  • Etelä-Pohjanmaan liiton kehittämisasiantuntija Marika Puntala,
    p. 040 6236 623, marika.puntala(a)etela-pohjanmaa.fi