Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastokatsaukset on julkaistu 


Joukko ihmisiä tekee yhteistyötä ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen edistämiseksi. He kannattelevat maapalloa, kierrättävät, istuttavat kasveja ja valitsevat uusiutuvia energialähteitä.

Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastokatsaukset ovat valmistuneet, ja ne on julkaistu Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla. Katsauksissa kuvataan kuntien päästökehitys ja ilmastotyön tilanne. Niiden pohjalta on laadittu esityksiä seuraavaksi toteutettaviksi ilmastotoimenpiteiksi. 

Etelä-Pohjanmaan liitto on tukenut kuntien ilmastotyötä monipuolisesti kuluneen vuoden aikana. Kunnille on tarjottu asiantuntija-apua ilmastotyön edistämiseen muun muassa koulutusten, keskustelutilaisuuksien, seminaarien ja webinaarien muodossa. Työtä on tehty osana juuri päättynyttä Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön vauhdittaminen –hanketta. 

− Hankkeen myötä kunnissa on nyt parempi käsitys kunnan roolista ilmastotyössä ja siitä, mitä kunnilta velvoitetaan, projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme kertoo.  

Etelä-Pohjanmaan kunnat aktiivisia ilmastoasioissa 

Hurmeen mukaan Etelä-Pohjanmaan kunnissa tehdään jo paljon ilmastotoimenpiteitä ja kunnissa on positiivinen suhtautuminen ilmastotyöhön. Kunnat ovat toteuttaneet etenkin rakennusten energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä esimerkiksi rakennusten saneerausten yhteydessä. Energian kulutusta myös seurataan systemaattisesti. 

−  Puolet Etelä-Pohjanmana kunnista kuuluu kuntien energiatehokkuussopimukseen. Nämä kunnat ovat asettaneet energiansäästötavoitteen ja ovat velvollisia raportoimaan energiansäästötoimista. Kuntien omistamia öljylämmitteisiä rakennuksia on siirretty kaukolämpöön tai maalämpöön. Myös aurinkopaneeleita on asennettu ja sähköautojen latauspisteitä löytyy kuntien rakennuksissa, selvittää Hurme.  

1.3. voimaan astunut ilmastolain muutos velvoittaa kunnat laatimaan ilmastosuunnitelman viimeistään 2025 alkavalla valtuustokaudella. Hurme kertoo, että Etelä-Pohjanmaan kunnilla on hyvät lähtökohdat ilmastosuunnitelmien laatimiseen. 

−  Seinäjoen kaupungilta löytyy Ekoviisas Seinäjoki -ohjelma. Alavus, Lapua, Kauhava, Kurikka ja Kuortane ovat mukana KESTÄVÄT-ilmastoyhteistyössä, jossa kunnat ovat laatineet yhteisen ilmastostrategian sekä kestävän kehityksen ohjelmat. Lisäksi Isojoen kunta on asettanut hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2025, Hurme luettelee.  

Juuri julkaistut kuntakohtaiset ilmastokatsaukset toimivat hyvänä apuna kunnille ilmastosuunnitelmia laadittaessa. 

Lisätietoja:  

Projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme, liisa-maija.hurme@etela-pohjanmaa.fi, puh. 040 1543 831. 

Kuntakohtaiset ilmastokatsaukset löytyvät Etelä-Pohjanmaan liiton ilmastotyö-sivulta: https://epliitto.fi/aluesuunnittelu-ja-liikenne/ilmastotyo/

Ympäristöministeriön julkaisema opas kuntien ilmastosuunnitelmien laatimiseksi löytyy osoitteesta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164905