Etelä-Pohjanmaan liitto julistaa haettavaksi kiinteän laajakaistarakentamisen tuen Seinäjoen kaupungin Ämmälänkylän alueelle


Verkkokaapeli.

Etelä-Pohjanmaan liitto julistaa haettavaksi lain 1262/2020 mukaisen kiinteän laajakaistarakentamisen tuen Seinäjoen kaupungin Ämmälänkylän hankealueelle.

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon
suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten
viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen
tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti.

Hankkeille haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001, lakia 1262/2020
kiinteän laajakaistarakentamisen tuesta.

Tukea on haettavissa Seinäjoen kaupungin Ämmälänkylän hankealueella. Tarkemmat tiedot hankealueesta, hakumenettelystä sekä valintaperusteista löytyvät Pohjois-Karjalan liiton verkkosivuilta. Hakuasiakirjat löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöitävää maantieteellistä
aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.

Maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 12.9.2023 klo 12.00
mennessä sähköisenä osoitteella kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi.

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tekevät yhteistyötä kiinteän laajakaistarakentamisen tuen lain 1262/2010 mukaisesti. “Maakunnan liitto voi tehdä yhteistyötä toisen maakunnan liiton kanssa 5 §:n ja 6 §:n pykälän mukaisia tehtäviä suorittaessaan.”

Lisätietoja

Lisätietoja hankealueesta ja hakumenettelystä antavat maakuntainsinööri Jani Palomäki puh. 040 688 3187, projektipäällikkö Tapani Tarri puh. 040 6412 866 ja erityisasiantuntija Esa Huurreoksa puh. 050 382 4980.

Seinäjoella 14. päivänä elokuuta 2023
Etelä-Pohjanmaan liitto
Maakuntajohtaja

Hakuasiakirjat