Ilmasto- ja kiertotaloustiekartta Etelä-Pohjanmaalle


Etelä-Pohjanmaalle on valmistunut ilmasto- ja kiertotaloustiekartta, joka toimii apuvälineenä maakunnan ilmastotyössä ja tukee erityisesti alueella toimivia julkisorganisaatioita saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet. Tiekartan avulla pystytään kohdentamaan rahoitusta ilmaston kannalta merkityksellisimpiin toimenpiteisiin.

Ilmasto- ja kiertotaloustiekartassa määritellään maakunnan toimintaympäristöön sopivat toimenpiteet ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamiseksi. Tiekartan taustalla ovat vuoteen 2035 saakka ulottuvat kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet, jotka edellyttävät myös Etelä-Pohjanmaalta toimenpiteitä.

Tiekartan laadinnan tukena on toiminut asiantuntijaryhmä, jossa oli edustajia elinkeino-, tutkimus-, koulutusorganisaatioista sekä julkiselta ja kolmannelta sektorilta.

− Tiekartta on valmisteltu aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiantuntijaryhmän kanssa. Sidosryhmätyöskentely on ollut antoisaa ja innostunutta, projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme kertoo.

162 toimenpidettä

Tiekarttaan on valittu kuusi teemaa: kiertotalous, energia, aluesuunnittelu ja rakentaminen, metsien ja soiden käyttö, maatalous ja ruokaketju sekä liikenne ja logistiikka. Lisäksi yritystoiminta on otettu mukaan läpileikkaavana teemana. Esimerkiksi maatalous ja ruokasektoriteemassa on monia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat alkutuotannon yritysten tukemiseen vihreässä siirtymässä.

− Maakunnan olosuhteet ja erityispiirteet onkin tiekartassa huomioitu kattavasti, ja kokonaisuudessaan hanke on ollut onnistunut prosessi.  Hankkeen aikana on huomattu, että maakunnasta löytyy positiivista asennetta ja tahtoa ilmasto- ja kiertotaloustyöhön, sanoo Hurme.

Pysyvä toimintamalli seuraamaan toimenpiteiden toteutumista

Ilmasto- ja kiertotaloustyöltä odotetaan paljon, mutta se vaatii sitoutumista ja pitkäjänteistä työtä eri yhteiskunnan osa-alueilla.

Hankkeessa perustettu asiantuntijaryhmä jatkaa pysyvänä ilmasto- ja kiertotalousryhmänä, joka seuraa toimenpiteiden toteutusta. Ilmasto- ja kiertotaloustiekartta tukee Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa vuosille 2022–2025, ja tiekartan toteuttamista ja toimeenpanoa ohjaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Tiekartta on laadittu maakunnallisella AKKE-rahoituksella rahoitetussa hankkeessa.

Tutustu asiakirjaan (pdf)

Lisätietoja

Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta -hanke 
Projektipäällikkö 
Liisa-Maija Hurme
puh. 040 1543 831 
liisa-maija.hurme@etela-pohjanmaa.fi