Interreg Auroran ohjelmajohtaja tutustuu eteläpohjalaiseen kehittämistyöhön  


Arktisen alueen eurooppalaisen rahoitusohjelma Interreg Auroran johtaja Iiris Mäntyranta saapuu Ruotsin Norrbottenista Etelä-Pohjanmaan liiton vieraaksi tiistaina 13.9.2022. Mäntyranta sekä sihteeristön jäsen Susanna Ehrs Pohjanmaan liitosta tutustuvat vierailullaan maakuntaan sekä Etelä-Pohjanmaan yrityskehitys- koulutus- ja tutkimustoimijoihin.    

Etelä-Pohjanmaa on uuden arktisen alueen eurooppalaisen rahoitusohjelma Interreg Auroran eteläisin osa. Auroran ja kaikkien sen parissa työskentelevien haasteena on hallita uuden ohjelma-alueen fyysinen laajuus sekä luoda sille aktiivinen toimintakulttuuri ja hyvä yhteishenki. Eteläpohjalaisten yhteistyösuunnat ovat osin luontaisesti ja osin ohjelmapolitiikan vuoksi painottuneet etelään ja länteen, joten ennalta tuttuja yhteistyökumppaneita löytyy pohjoisen suunnasta harvoilta. 

− Voi olla vaikea mieltää, minkälaista rajat ylittävää yhteistyötä vaikkapa eteläpohjalaiset ja Norjan finnmarkilaiset voisivat tehdä tai löytyykö meiltä yhteisiä kehittämiskohteita esimerkiksi saamelaisalueiden kanssa. Auroran alueita kuitenkin yhdistää yllättävän monet haasteet ja kehittämisen mahdollisuudet, kansainvälisten asioiden päällikkö Pia Kattelus Etelä-Pohjanmaan liitosta sanoo.  

Yhteisiä teemoja ohjelmaan kuuluvilla alueilla ovat esimerkiksi ikääntyvä ja vähenevä väestö, osaavan työvoiman saatavuus, yritystoiminnan kehittäminen ja ylläpito, uusien palvelumuotoien luominen, digitalisaation edistäminen, tutkimus- ja koulutuspalvelujen toteutuksen ja tarjonnan parantaminen, liikkumis- ja kuljetuspalvelujen parantaminen sekä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen torjunta.  

− Me voimme vaihtaa kokemuksia, oppia toisiltamme tai luoda jotakin kokonaan uutta. Kumppaneiden toiminnot ja mallit eivät välttämättä ole siirrettävissä sellaisenaan suoraan Etelä-Pohjanmaalle, mutta parhaat palat ja sopivimmat ideat voimme poimia ja soveltaa omaan käyttöön. Kielikään ei ole ongelma, koska se on koko ohjelmassa englanti, Kattelus summaa.