Maakuntajohtajat EU:n alue ja rakennepolitiikan rahoitusmallista: ratkaisun löytymiseksi tulisi olla yhteinen aluekehityksen kansallinen tilannekuva


Maakuntajohtajat kokoontuivat ministeri Lintilän kutsusta 9.9.2021 keskustelemaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksesta seuraavalle seitsenvuotiselle ohjelmakaudelle. Rahoituksella tuetaan muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten kasvua sekä innovaatio- ja työllisyystoimia.

Keskustelut maakuntajohtajien kesken olivat analyyttisiä ja rakentavia. Seuraavassa johtopäätökset tilaisuudesta:

  • Ratkaisun löytymiseksi tulisi olla yhteinen aluekehityksen kansallinen tilannekuva. Näkemykset aluekehityksen tilasta ja maakuntien ja valtakunnan osien keskinäisistä kehityseroista poikkeavat toisistaan.
  • Lisäksi on näkemyseroja kriteereistä ja tavoitteista, joiden pohjalta aluekehitysvarat tulisi suunnata eri maakuntiin. Maakuntajohtajat ovat yksimielisiä siitä, että kriteereiden tulee olla läpinäkyviä ja niiden tulee ottaa huomioon alueiden erilaisuus.
  • Maakuntajohtajat pitävät tärkeänä, että TEM tekee mahdollisimman pian Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelmasta esityksensä ja valtioneuvosto tekee päätöksensä ohjelmakauden rahoituksesta. Lisäksi maakuntajohtajat vetoavat työ- ja elinkeinoministeriöön, että ministeriö käynnistää mahdollisimman pian kansallisen aluekehityksen tilannekuvan valmistelun.
  • Maakuntajohtajat kiittävät ministeri Lintilää kutsusta. Maakuntajohtajat sopivat jatkavansa rakentavaa ja uudistavaa keskustelua tulevaisuuden aluekehittämisestä ja haluavat tehdä siinä tiivistä yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan osalta antaa:

Maakuntajohtaja Asko Peltola, p. 0400 590 123