Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on hyväksytty – hankerahoitus käyntiin alkuvuonna


Euroopan komissio on hyväksynyt oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet osaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Toimeenpano käynnistyy vuoden 2023 puolella, kun rahoitushakuja avataan. 

Rahastolla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä koituvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia.

− Turpeesta luopumisen oikeudenmukaista siirtymää tuetaan muun muassa elinkeinoja monipuolistamalla, alalla työskennelleiden henkilöiden uudelleenkoulutuksella, turpeen korvaamiseen liittyvien ratkaisujen kehittämisellä sekä ympäristöllisiä haittavaikutuksia korjaamalla, aluekehitysjohtaja Heli Rintala Etelä-Pohjanmaan liitosta kertoo.

JTF-rahoitusta on Etelä-Pohjanmaalla käytettävissä lähes 41 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021−2027. Valtaosa rahoituksesta tulee alueen käyttöön jo vuoden 2023 aikana, joten hankkeistus on tärkeää saada tehokkaasti käyntiin heti, kun se on mahdollista.

− Ensin avataan JTF:n yritysrahoituksen haku, myöhemmin kevättalvella hankehaut. Arvio on, että Etelä-Pohjanmaan liiton JTF-haku voitaisiin avata maalis- tai huhtikuun aikana. Liiton ensimmäisessä JTF-haussa on haettavana 6 miljoonaa euroa, sanoo Rintala.

Liiton roolina on rahoittaa lähinnä yleisiä kehittämishankkeita, joihin voi tietyissä tapauksissa sisältyä myös esimerkiksi oppilaitosten hankkeissa kone- ja laiteinvestointeja. Rintala muistuttaa, että rahoitettavien JTF-hankkeiden on toteutettava Etelä-Pohjanmaan alueellista JTF-suunnitelmaa.

Etelä-Pohjanmaan liitto tulee järjestämään JTF-rahoitukseen liittyviä infotilaisuuksia ennen hakujen avautumista. Tieto avautuneista JTF-hauista löytyy www.rakennerahastot.fi-sivustolta, minkä lisäksi rahoittajat tiedottavat hauista omilla kanavillaan.

Etelä-Pohjanmaan liiton lisäksi rahoittajana alueella toimii Keski-Suomen ELY-keskus, joka vastaa yritysrahoituksesta, työllisyyden, osaamisen ja osallisuuden kehittämishankkeista sekä ennallistamis- ja vesistökunnostushankkeista.

Lisätietoja:

Heli Rintala, aluekehitysjohtaja, p. 0400 172 202 

Etelä-Pohjanmaan JFT-suunnitelma (pdf)

Tietopaketti JTF-rahoituksesta Etelä-Pohjanmaalla (pdf)