Sopeutumissuunnitelmasta apua ilmastonmuutoksen aiheuttamien haittojen ehkäisemiseen 


Henkilöllä on kädessään vihreä ikuisuuden symboli. Koristeellinen.

Etelä-Pohjanmaan alueella on tehty ilmastotyötä erityisesti ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta, mutta ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulma on ollut vähäisemmässä roolissa. Ilmastonmuutos vaikuttaa jo nyt Etelä-Pohjanmaalla, ja ilmastossa tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa vahinkoa yhteiskunnan eri toiminnoille. Valmisteilla oleva ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma auttaa maakuntaa ja alueen kuntia vähentämään ilmastonmuutoksen aiheuttamia haittoja ja ennaltaehkäisemään riskejä, jotka voivat olla taloudellisia, sosiaalisia tai ekologisia.  

− Etelä-Pohjanmaan kunnissa ilmastonmuutokseen ei ole vielä osattu varautua ennakoivasti, vaan riskit tulevat tietoon yleensä siinä vaiheessa, kun ongelmatilanne on päällä. Muuttunut sää on jo aiheuttanut muun muassa myrskytuhoja sekä tulvia pelloilla ja keskusta-alueilla. Myös paahde ja varjostuksen puute on tiedostettu riskiksi. Maaseudulla riskejä liittyy esimerkiksi tieverkostoon sekä maatilojen toimintaan ääriolosuhteiden aikana, projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme Etelä-Pohjanmaan liitosta kertoo.  

Osa riskeistä on kunnissa ja eri toimialoilla jo tiedossa, mutta niihin kaivataan ennalta mietittyjä toimintamalleja, joissa eri tahojen vastuut huomioidaan. Sopeutumissuunnitelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti Etelä-Pohjanmaalle tyypilliseen hajautuneeseen aluerakenteeseen, saavutettavuuteen ja luonnonvaroista riippuviin elinkeinoihin. Sopeutumissuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksessa kuntien ja eritoimijoiden kanssa. 

Ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa -hanke tukee maakunnan ilmastotyötä 

Sopeutumissuunnitelma toteutetaan osana Ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa -hanketta. Hanke edistää Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartan toimeenpanoa ja seurantaa sekä laajapohjaista yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden välillä. Keskeisinä painopisteinä on ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen sekä ilmastoviestintä. Hankkeen myötä Etelä-Pohjanmaan kunnilla ja keskeisillä toimijoilla on tarvittavaa tietoa maakuntaan kohdistuvista ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä ja varautumistoimista. Lisäksi hankkeessa toteutetaan vuonna 2022 valmistuneen Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartan seuranta. 

− Maakunnallinen ilmasto- ja kiertotaloustyö edellyttää aktiivista ja koordinoitua viestintää, ja hankkeessa vahvistetaankin kuntien ilmastoviestinnän osaamista. Hankkeen myötä Etelä-Pohjanmaa on paremmin näkyvillä ilmasto- ja kiertotaloustoimenpiteiden toteuttajana, mikä vaikuttaa positiivisesti maakunnasta syntyvään mielikuvaan, Hurme sanoo. 

Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahaston tuella, ja sen rahoittaja on Etelä-Pohjanmaan liitto. Hankkeen totutusaika on 1.5.2023-30.4.2025. 

Ilmastokestävä Etelä-Pohjanmaa -logo, jossa tekstin lisäksi sateenvarjo.
Euroopan unionin osa-rahoituksen logo