Terveys- ja hyvinvointiteknologian hyviä käytäntöjä Unkarista


Eteläpohjalaiset toimijat tutustuivat helmikuun lopussa järjestetyssä etätapahtumassa hyviin käytäntöihin West-Transdanubian alueelta Unkarista. Terveys- ja hyvinvointiteknologian hyviä käytäntöjä esiteltiin tilaisuudessa kolme. Tämän lisäksi saimme tutustua alueellisen kestävyyden rakentamiseen, kuinka Szombathelyn kaupunki siirtyy autoteollisuudesta terveysteollisuuteen. Verkkotapahtumassa mukana oli 33 osallistujaa ympäri Eurooppaa. Tilaisuus järjestettiin osana INTENCIVE -hanketta1.

1. Hyvä käytäntö: Ikääntyneiden hälytysjärjestelmä

Ensimmäisenä esiteltiin ikääntyneiden hälytysjärjestelmä. Järjestelmä on käytössä Szombathelyn kaupungissa. Ikääntyneille on tarjolla 160 laitetta, joista 120 on hätärannekelloja ja 40 monitorointi rannekelloja. Hälytysjärjestelmä toimii ympärivuorokauden. Kotona asuvat ikääntyneet ovat olleet tyytyväisiä järjestelmään. Se on luonut heille turvallisuuden tunnetta ja ikääntyneet pystyvät elämään kotonaan mahdollisimman pitkään.

2. Hyvä käytäntö: IEM eTerveys ratkaisut

eTerveys ratkaisuja esiteltiin IEM -nimisen yrityksen toimesta. Yritys tuottaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja terveydenhuoltoalalle. Heidän palvelupakettiinsa kuuluvat laitteistot, ohjelmistot, valmennus ja tiedonhallinta.

3. Hyvä käytäntö: Vapaaehtoistoiminnan sovellus

Sovellus vapaaehtoistoimintaan on kehitetty Pannon Business Network:n toimesta. Unkarissa jokaisen toisen asteen oppilaan täytyy suorittaa 50 tuntia vapaaehtoistyötä. Tällä hetkellä prosessi on hankala ja byrokraattinen kaikille osallistujille (oppilas, koulu, vapaaehtoistyöpaikan tarjoaja). Tämä älysovellus pystyisi helpottamaan tehtävää. Kyseessä on verkkoalusta, joka tukee kaikkien osapuolien osallistumista. Sovelluksen käyttäminen helpottaisi esimerkiksi omaishoitajien työtä, kun opiskelijat voisivat tukea heitä avustavissa tehtävissä, esimerkiksi ulkoilussa.

Alueellisen kestävyyden rakentaminen – muutos autoteollisuudesta terveysteollisuuteen

Tilaisuudessa esiteltiin Szombathelyn kaupungin paikallista kehittämissuunnitelmaa. Painopiste siinä on siirtymä työvaltaisesta tietointensiiviseen ekosysteemiin. Tällä pyritään saamaan joustavuutta ja kestävyyttä ekosysteemiin. Kehittämissuunnitelmassa on pitkän aikavälin tavoitteita kuten teollinen muutos (erikoistuminen terveysteollisuuteen, kuntouttamiseen, kiertotalouteen, kestävään liikkuvuuteen ja älykkääseen kaupunkiin).

Datan analyysi osana hälytysjärjestelmän ja ”Älykäs Vanhus” -huoneen kehitystä

Yllä esitellyn hälytysjärjestelmän data-analyysistä saatiin kattava raportti. Raportilla nostettiin päättäjien tietoisuutta siitä, miten väestön ikääntyminen tulevaisuudessa kuormittaa terveydenhuoltoa, joka jo nyt toimii täydellä kapasiteetillä. Alueella on päätetty luoda “Älykäs Vanhus” -huone. Huoneessa esillä olisivat erilaiset terveys- ja hyvinvointiteknologian ratkaisut. Näihin pääsisivät tutustumaan ikääntyneet, terveydenhuoltohenkilökunta sekä omaishoitajat. ”Älykäs Vanhus” -huone on tarkoitus avata kesällä 2021.

Lisätietoa INTENCIVE -hankkeesta löytyy englanniksi sen kotisivuilta.

Yhteyshenkilöt:
Sanna Inkeri, Etelä-Pohjanmaan liitto
0401626150
sanna.inkeri@etela-pohjanmaa.fi

Sami Perälä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
0408300320
sami.perala@seamk.fi

  1. INTENCIVE -hankkeessa haemme ratkaisuja väestön ikääntymisen ja vähenemisen haasteisiin maaseutumaisilla alueilla. Tarvitsemme uusia, saavutettavia ja helppokäyttöisiä työkaluja, joilla pystymme tarjoamaan korkealaatuisia terveyspalveluita riippumatta asukkaiden iästä tai asuinpaikasta. Hankkeen keskiössä on asiakaslähtöisyys. Tarvitsemme uudenlaista ajattelua ja suunnittelua, kun teknologiaa yhdistetään palveluprosesseihin. Hankkeessa jaamme hyviä käytäntöjä, joita arvioidaan tanskalaisella Bikva-mallilla. Bikva on asiakaslähtöinen arviointi- ja kehittämismenetelmä.
  2. Esitykset ja verkkotallennus löytyvät englanniksi täältä.