Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 15.12.2023


EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Turpeelle etsitään korvaajaa ruokaketjun tarpeisiin

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) käsittelee suurimmat Etelä-Pohjanmaalle suunnitteilla olevat EU:n alue- ja rakennepolitiikan mukaiset hankkeet. Yhteistyöryhmä näytti tänään vihreää valoa Turvevapaa ruokaketju -hankkeelle, jonka tavoitteena on selvittää turpeen korvaavia ratkaisuja ruokajärjestelmässä.

Etelä-Pohjanmaalla on 14 000 hehtaaria turpeentuotantoalaa, ja alueella toimii noin 150 turveyrittäjää. Suomen valtio on asettanut tavoitteen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä, mikä vaikuttaa merkittävästi Etelä-Pohjanmaan aluetalouteen ja ruokaketjuun.

Energiaturpeen noston yhteydessä tuotetaan myös kasvu- ja kuiviketurvetta. Turve onkin yleisin kasvihuonetuotannossa käytetty kasvualusta ja turvetta käytetään kuivikkeena erityisesti broileri-, nauta- ja hevostiloilla. Näin ollen turvetuotannon vähentäminen lisää tarvetta löytää korvaavia ratkaisuja ruokaketjun tarpeisiin.

Turvevapaa ruokaketju -hankkeessa selvitetään, mitä vaihtoehtoja turpeelle on ja miten niitä voidaan tuottaa. Hankkeessa tutkitaan esimerkiksi sitä, voiko turvetuotannosta vapautuvilla alueilla viljellä nostetulla vedenpinnalla kasveja, jotka soveltuisivat kuivikkeeksi eläintiloille, kasvualustaksi puutarhoihin tai eristemateriaaliksi.

Hankkeen vetovastuussa on Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, ja sen toteuttamiseen osallistuvat myös Järviseudun Koulutuskuntayhtymä ja Luonnonvarakeskus. Hankkeelle on haettu rahoitusta Etelä-Pohjanmaan liiton Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hausta 881 321 euron edestä. Hanke etenee seuraavaksi Etelä-Pohjanmaan liiton käsittelyyn.

EU:n JTF-rahaston tarkoituksena on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa. Suomessa rahastolla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta koituvia haittavaikutuksia.

Lisätietoja:

  • Aluekehitysjohtaja Heli Rintala, p. 0400 172 202.

Tiedote 15.12.2023 pidetystä Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta.