Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 23.2.2024


EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Teuvan ilmastoviisas liiketoiminnan keskittymä etenee

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) käsittelee suurimmat Etelä-Pohjanmaalle suunnitteilla olevat EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankkeet. Yhteistyöryhmä puolsi tänään kokouksessaan Teuvan kunnan hanketta, jonka tavoitteena on rakentaa kuntaan ilmastoviisas teollisuusalue. Ilmastoviisaalla teollisuusalueella tarkoitetaan liiketoiminnan keskittymää, jonka infra tukee esimerkiksi kiertotalouteen tai uusioraaka-aineisiin perustuvaa liiketoimintaa.

Kunnan tavoitteena on tarjota yritysten käyttöön sellaisia toimintaympäristöjä, jotka kannustavat Teuvalle sijoittuvia yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa vähähiilisemmäksi. Teollisuusalueella pilotoidaan myös paikallisten rakennustuotteiden jätemateriaalin hyödyntämistä kevytrakenteisiin katoksiin.

Teollisuusalueen investoinnilla kannustetaan teuvalaisia yrityksiä kehittämään uusia tuotteita, palveluja sekä tuotanto- ja toimintatapoja. Hankkeen konkreettisia askeleita kohti ilmastoviisasta teollisuusaluetta ovat esimerkiksi tarvittavien maa-alueiden hankkiminen, niiden käytön suunnittelu sekä perusinfran rakentaminen.

Teuvan ilmastoviisas -hankkeelle on haettu rahoitusta Etelä-Pohjanmaan liiton Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hausta miljoonan euron edestä. Hankkeen omarahoitusosuus on 552 250 euroa, eli kokonaisuudessaan kyse on yli puolentoistamiljoonan euron hankkeesta. Etelä-Pohjanmaan liitto voi tehdä hankkeelle rahoituspäätöksen, kun hakemukseen tarvittavat täydennykset on tehty.

EU:n JTF-rahaston tarkoituksena on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa. Suomessa rahastolla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta koituvia haittavaikutuksia. JTF-rahaston varoja voidaan käyttää myös tiettyihin kuntien perusrakenteen investointeihin, jollaisia ovat muun muassa bioterminaalit ja teollisuusalueet.

Lisätietoja:

  • Aluekehitysjohtaja Heli Rintala, p. 0400 172 202.

Tiedote 23.2.2024 pidetystä Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta.