Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta


Kokouspöytä, jonka päällä on vihko ja kynä.

Katsaus ohjelmakauden 2021−2027 toimeenpanoon 

Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahasto plussan ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston hanketuet  

Etelä-Pohjanmaan liiton toinen EAKR-haku päättyi 9.12.2022. Rahoitusta haettiin yli 5,1 miljoonan euron edestä.   

− On positiivista, että maakunnan eri toimijoilla on nyt runsaasti kehittämisideoita. Kääntöpuoli on se, että kaikille hyvillekään hankkeille rahoitusta ei tässä haussa valitettavasti voida myöntää, sillä rahoitusta oli haettavana noin 2,4 miljoonaa euroa. Uusia hakuja on kuitenkin tulossa auki vuonna 2023, aluekehitysjohtaja Heli Rintala kertoo.  

Normaalin EAKR-rahoitushaun lisäksi auki on ollut Seinäjoen kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku, joka päättyi 2.12.2022. Rahoitusta oli haettavana 375 000 euroa. Hakuun jätettiin viisi hakemusta, joilla haettiin rahoitusta vajaat 250 000 euroa.   

Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR+-haku päättyi elokuun lopussa. Hakuun saatiin seitsemän hakemusta, joiden käsittely on syksyn aikana edennyt.  

Rahoituspäätöksiä EURA2021-järjestelmässä ei ole pystynyt vieläkään tekemään. Suurin osa ensimmäisten hakujen hakemuksista on kuitenkin jo läpikäynyt MYR:n sihteeristön käsittelyn, ja valmius niiden osalta päätösten tekemiseen on olemassa.  

Etelä-Pohjanmaan liiton seuraava EAKR-haku avataan näillä näkymin keväällä 2023. Silloin rahoitusta on haettavana tämänhetkisen arvion mukaan noin 1,5−2 miljoonaa euroa. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ensimmäisen rahoitushaun avaaminen lienee mahdollista keväällä 2023. Rahoitusta on haettavana noin 6 miljoonaa euroa.  Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR+-haku ja JTF-haku avataan niin ikään keväällä 2023. 

Yrityksen kehittämisavustus 

Keski-Suomen ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustuksessa on ollut jo useampi hakujakso. Seuraava hakujakso avautuu arviolta tammikuun 2023 puolivälissä.

Päätöksenteko ollut käynnissä reilun kuukauden ajan, ja Etelä-Pohjanmaalle on myönnetty yrityksen kehittämisavustusta tähän mennessä lähes 30 yritykselle. Käsittelyssä on runsaasti hakemuksia.  

Rahoitusta on myös hyvin haettavana vuoden 2023 puolella. Arviolta helmikuussa tulee haettavaksi JTF-yritysrahoitus. 

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (Common Agricultural Policy, CAP) 

Suomen CAP-suunnitelma on hyväksytty komissiossa elokuussa 2022. Kansalliset lakiesitykset on valtaosin hyväksytty. Osa valtioneuvoston asetusluonnoksistakin on jo lausunnolla, mutta hanke- ja yritystukia koskevat asetukset puuttuvat vielä. Valtakunnalliset valintakriteerit ovat niin ikään valmistelussa. 

Alueellisista myöntövaltuuksista saataneen päätökset alkuvuodesta 2023.  

Haut ja päätöksenteko käynnistyvät vaiheittain vuonna 2023 siten, että ensin käynnistyvät viljelijätukien prosessit. Hankehakujen avaaminen on tämänhetkisen arvion mukaan mahdollista huhtikuusta alkaen.  

Leader-ryhmien strategiat on pisteytetty ja hyväksytty. Kaikki hakeneet 52 ryhmää on hyväksytty. Koska haettu summa kuitenkin oli 216 miljoonaa euroa ja käytettävissä on 180 miljoonaa euroa, joudutaan budjeteista jonkin verran leikkaamaan. Tieto ryhmäkohtaisista rahoituskehyksistä saataneen tammikuussa 2023. 

EAKR-rahoitusta elintarviketeknologian kehittämishankkeille 

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti puoltaa rahoitettavaksi Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Future Frami Food Lab − Kestävien kasvis-, valmisruoka- ja lihateknologioiden sekä tuotantomenetelmien kehittäminen -hanketta. Seinäjoen ammattikorkeakoulun hankekokonaisuus sisältää kehittämishankkeen ja investointihankkeen. 

Hankkeiden tavoitteena on lisätä Etelä-Pohjanmaan roolia ruokamaakuntana sekä johtavana elintarviketeknologian osaajana Suomessa ja kansainvälisesti sekä vahvistaa Frami Food Labin roolia teknologian ja prosessien testausalustana. Tavoitteena on myös kehittää kestäviä liha-, kasvis- ja valmisruokateknologioita ja tuotantomenetelmiä sekä tiivistää alan yhteistyötä ja TKI-toimintaa. 

Hankkeiden yhteenlaskettu kokonaisbudjetti on 1 539 783 euroa, josta EU-rahoituksen ja valtion rahoituksen osuus on 1 138 955 euroa. Hankkeiden toteutusaika on 1.1.2023–31.12.2025. 

− Hanke tukee erinomaisesti Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman sekä älykkään erikoistumisen strategian mukaista toimintaa. Älykkään erikoistumisen strategian painopisteistä hankkeessa kehitetään etenkin vahvistuvia innovaatioekosysteemejä, kestävää ruokaekosysteemiä sekä älykkäitä teknologioita, aluekehitysjohtaja Rintala sanoo. 

ESR+-rahoitusta nuorten kouluttautumista ja työllistymistä tukevalle hankkeelle 

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti puoltaa rahoitettavaksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) Oppien kohti työtä -ryhmähanketta. Kyseessä on neljän toteuttajan ryhmähanke, jossa päähankkeen toteuttaja on Valo-Valmennusyhdistys. Osahankkeiden toteuttajia ovat Hengitysliitto ry (Luovi-oppilaitos), Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Seinäjoen kaupunki.  Ryhmähankkeen yhteenlaskettu kokonaiskustannusarvio on 897 132 euroa, josta EU-rahoituksen ja valtion rahoituksen osuus on 702 522 euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023−31.12.2025. 

Hankkeen tavoitteena on edistää koulutus- ja työelämäpolullaan haasteita kohdanneiden nuorten ja aikuisten koulutukseen osallistumista ja työllistymistä. Hankkeen toiminnalla vastataan työn ja ammattien osaamisvaatimusten muutokseen kehittämällä jatkuvaa oppimista ja osaamisen tunnistamista.  

Kohderyhmässä korostuvat ne nuoret ja aikuiset, jotka jäävät herkästi koulutuksen ulkopuolelle kasautuvien haasteiden ja tuen tarpeiden vuoksi. Erityisesti pyritään löytämään ratkaisuja tarpeeseen nostaa nuorten ikäluokkien koulutustasoa, joka on Etelä-Pohjanmaalla laskenut 2010-luvun aikana kaikista maakunnista kolmanneksi eniten. 

Hanke vastaa Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiassa tunnistettuun tarpeeseen kehittää tasa-arvoista ja saavutettavaa koulutusjärjestelmää osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi alueella myös tulevaisuudessa. 

Logo, jossa EU:n tähtilippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin 16.12.2022.