Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta


Euroopan unionin osa-rahoituksen logo

EU:n maatalouspolitiikan rahoituskausi 2023–2027 ponnekkaasti käyntiin 

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Etelä-Pohjanmaan linjaukset maaseudun yritystukiin ja yleishyödyllisiin investointitukiin 

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi tarkennukset Etelä-Pohjanmaan alueelliseen maaseudun Kohti kestävää tulevaisuutta -kehittämissuunnitelmaan 2023–2027 sisältyvään rahoitussuunnitelmaan. 

– Alueellisiin kehittämistoimiin kohdennettavasta rahoituksesta varataan rahoituskaudella 2023—2027 45 % maaseudun yritystukiin, 34 % hanketukiin, 17 % yleishyödyllisiin investointitukiin ja 4 % yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointihankkeisiin, kertoo maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rintapukka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 

ELY-keskukselle on osoitettu alueellisiin kehittämistoimiin vuonna 2023 yhteensä 6,26 miljoonaa euroa. Kohti kestävää tulevaisuutta -suunnitelman mukaisesti myöntövaltuutta kohdennetaan eri tukimuotoihin, lukuun ottamatta yleishyödyllisiä ilmasto- ja ympäristöinvestointihankkeita. Niihin osoitettiin jokaiselle ELY keskukselle tasasuuruinen myöntövaltuus, joka on vuonna 2023 Etelä-Pohjanmaalla 130 000 euroa.  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut alueelliset rahoituslinjaukset koskien maaseuturahaston yritystukia ja yleishyödyllisiä investointihankkeita. Linjaukset koskevat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusta. Paikalliset Leader-ryhmät rahoittavat hankkeita omien paikallisten kehittämisstrategioidensa ja omien linjaustensa mukaisesti. 

Yritysrahoituksen linjaukset 

ELY-keskuksen yritysrahoituksessa painotetaan elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn vahvistamista ja uudistamista, maakunnan yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistämistä sekä maaseudun elinvoimaisuutta. 

Yritystuet kohdennetaan pääsääntöisesti ydin- ja harvaanasutulle maaseutualueelle. Seinäjoen ydinkeskusta läheisine teollisuusalueineen on rajattu maaseuturahoituksessa tukialueen ulkopuolelle. 

Maaseudun yritystuet on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat kokoluokaltaan mikro- ja pienyrityksiä. Tukea voidaan myöntää myös maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittavalle keskisuurelle yritykselle. 

Valtioneuvoston asetuksella on määritelty joitakin tukien myöntämistä rajoittavia tekijöitä. Muun muassa kilpailua vääristävien vaikutusten välttämiseksi sekä kannattavuussyistä joitakin toimialoja jää pääsääntöisesti tukien ulkopuolelle. Näitä ovat esimerkiksi tukku- ja vähittäiskauppa, rakentamisen toimialat, ravitsemistoiminta, sosiaali- ja terveysala, henkilökohtaiset palvelut ja moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamopalvelut 

Yleishyödyllisten investointitukien linjaukset 

ELY-keskus voi rahoittaa yleishyödyllisiä investointeja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, luonnonvarojen kestävään hoitoon ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Näihin toimenpiteisiin on erikseen kiintiöidyt myöntövaltuudet, joita ei voida siirtää muihin kohteisiin.  

– Lisäksi voidaan rahoittaa maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investointeja, mukaan lukien vesihuoltoinvestoinnit sekä maaseudun laajakaistainvestointeja, Rintapukka sanoo. 

Mahdolliset tuensaajat vaihtelevat toimenpiteittäin. Kuntarahoitusta edellytetään vain maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinneissa ja laajakaistainvestoinneissa. 

Pääsääntöisesti julkisen tuen enimmäismäärä investoinneissa on 80 %. Poikkeuksena vesihuoltoinvestoinnit ja laajakaistainvestoinnit ovat 65 %:n tukitasolla. 

– Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen linjauksen mukaisesti hyväksyttävä investoinnin kokonaiskustannusarvio on enintään 500 000 euroa, tarkentaa Rintapukka.  

Joitakin investointikohteista on rajattu kokonaan tuen ulkopuolelle. Näitä ovat esimerkiksi jätevesi-investoinnit, moottoriurheiluun, liikenteeseen ja lentoharrastukseen liittyvät investoinnit, kuntien ja muiden julkisoikeudellisten tahojen energiainvestoinnit. 

Maaseuturahoituskausi käynnistyy vaiheittain 

Maatalouden rakennetuet ovat jo olleet haettavana ja ensimmäisellä toukokuussa päättyneellä tukijaksolla saatiin runsaasti hakemuksia. Myönteinen yllätys oli nuorten viljelijöiden aloitustukihakemusten suuri määrä. Hakemusmäärä ensimmäisellä tukijaksolla ylitti jo hakemusmäärät vuosilta 2021 ja 2022. 

Toukokuun hakujakson hakemusten valintamenettely on käynnissä ja tiedossa on jo nyt, että rahoituksesta tulee niukkuutta erityisesti energiainvestoinneissa.  

Tiedote 16.6.2023 pidetystä MYR:n kokouksesta.