Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta


Kokoustilan pöytä, jonka ympärillä on kymmenen tyhjää tuolia.

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelma käynnistynee syksyllä

Tällä hetkellä varaudutaan siihen, että Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakokonaisuuden, eli Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman, toteuttaminen voi alkaa aikaisintaan syyskuussa 2021.

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakokonaisuuteen kuuluvat seuraavat rahastot: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Ohjelmaluonnosta viimeistellään parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Ohjelmaehdotus on tulossa laajalle kuulemiskierrokselle tammikuussa.

Alkuvaiheessa ohjelma sisältää vain EAKR- ja ESR-sisällöt. JTF-valmistelu on hieman jäljessä muita rahastoja, ja JTF-osuus on tarkoitus liittää osaksi ohjelmaa myöhemmin ensi vuonna.

Suomen saantoarvio EAKR- ja ESR-rahoitukseksi on yhteensä noin 1,47 miljardia euroa. JTF-rahoituksen tarkentunut arvio on 424 miljoonaa euroa. JTF-rahoituksesta osa tulee normaalin monivuotisen rahoituskehyksen kautta ja osa EU:n elpymispaketin kautta.

− Etelä-Pohjanmaan rahoitusosuus rakennerahastoista ja JTF-rahastosta ei ole vielä tiedossa. Suomi käy edelleen neuvotteluja JTF-rahoituksen kohdentamisesta komission kanssa, ja neuvottelujen lopputulos vaikuttaa rahoituksen jakautumiseen, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Pauli Talvitie sanoo.

Ennen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakokonaisuuden käynnistymistä nykyiseen rakennerahasto-ohjelmaan on käytettävissä lisärahoituksena tulevaa elpymisrahoitusta, jonka alueellisen jaon pitäisi selvitä viimeistään alkukeväästä.

Länsi-Suomen yritysrahoituslinjauksia on päivitetty

Yrityksen kehittämisavustusta ja toimintaympäristön kehittämisavustusta koskevia Länsi-Suomen suuralueen yritysrahoituslinjauksia on päivitetty marraskuun lopulla. Näiden tukimuotojen avustusta Etelä-Pohjanmaalla myöntää Keski-Suomen ELY-keskus.

Etelä-Pohjanmaalla yritysten kehittämisavustusta voidaan myöntää aloittaville ja toimiville pk-yrityksille investointeihin ja kehittämishankkeisiin koko maakunnan alueella. Rahoitusta suunnataan erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville pk-yrityksille. Lisäksi tavoitteena on edistää maakunnan vahvojen toimialojen uudistumista ja parantaa alihankintaverkostossa toimivien yritysten kilpailukykyä. Tavoitteena on edelleen tukea uudenlaisten liiketoimintamallien ja -mahdollisuuksien kehittämistä.

Rahoitettavissa hankkeissa painottuu muun muassa vähähiilisen talouden edistäminen parantamalla yritysten toiminnan, tuotantoprosessien sekä tuotteiden energia- ja materiaalitehokkuutta. Rahoituksella myös kannustetaan pk-yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota liiketoiminnassaan ja vahvistamaan automaatiotasoaan.

Etelä-Pohjanmaa kuuluu kokonaisuudessaan III-tukialueeseen. Investointien tukitaso on pienille yrityksille enintään 20 prosenttia ja keskisuurille enintään 10 prosenttia. Kehittämistoimenpiteissä avustus pk-yrityksille on enintään 50 prosenttia.

Tällä hetkellä yritysrahoitusta on kohtalaisesti käytettävissä, ja alkuvuodesta alueille kohdennetaan lisää elvytysrahoitusta. Hakuaika on jatkuva.

Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategia 2020 »

Siirtymäkauden kautta uuteen CAP-kauteen

Vaikka CAP:n eli EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmatyö käynnistyy vasta vuoden 2023 puolella, on vuosina 2021−2022 käytössä kuitenkin merkittävä määrä niin sanottuja siirtymäkauden varoja. Siirtymäkaudella toteutetaan nykyisen kauden ohjelman mukaisia toimenpiteitä, mutta käyttöön otetaan uuden CAP-kauden varat. Lisäksi käytössä on koronapandemian vuoksi elvytysrahoitusta, joka kohdennetaan maaseudun kehittämiseen. Painotuksena ovat investoinnit ja ilmastotoimet.

− Tavoitteena on, että tukihakuihin ja päätöksentekoon ei kausien taitekohdasta huolimatta tulisi katkoksia, toteaa Talvitie.

Kansallisessa CAP-valmistelussa työn alla on alueellisten kehittämisvarojen jakokriteerien uudistaminen. Ensimmäinen luonnos on parhaillaan ELY-keskuksilla kommentoitavana. Uudistettuja jakoperusteita testataan siirtymäkauden varojen jaossa. Varojen jaossa painotetaan harvaan asuttua ja ydinmaaseutua.

Etelä-Pohjanmaan alueellisessa valmistelussa työryhmät ovat työskennelleet syksyn aikana tiiviisti. Alueellinen suunnitelma tulee kattamaan hanke- ja yritystuet sekä rakennetuet. Tämänhetkisen tiedon mukaan alueelliset suunnitelmat tulee palauttaa toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Alueelliseen suunnitelmaan luonnosteltujen kehittämistarpeiden kommentointi on parhaillaan käynnissä. Ehdotuksia voi kommentoida ja uusia esittää osoitteessa Viima-palvelussa »

Paikallisessa eli Leader-työssä käynnissä on ensimmäisen vaiheen haku, joka päättyy toukokuun 2021 lopussa. Ensimmäisen vaiheen hakemusten ja niihin saadun palautteen jälkeen valmistelu jatkuu siten, että toisessa, kesällä tai syksyllä 2021 päättyvässä haussa arvioidaan Leader-ryhmien kehittämisstrategioita.

Logo, jossa on tekstit: Euroopan unioni, aluekehitysrahasto ja Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.

Tiedote 8.12.2020 pidetystä maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouksesta