Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 13.6.2022


Kokoustilan pöytä, jonka ympärillä on kymmenen tyhjää tuolia.

Mari Pohjolasta Etelä-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja 

Maakuntahallitus päätti valita suunnittelujohtajan virkaan FM Mari Pohjolan. Virka täytetään 1.8.2022 alkaen. Pohjola on työskennellyt Etelä-Pohjanmaan liiton suunnittelupäällikkönä maaliskuusta 2020 alkaen. Tällä hetkellä hän hoitaa suunnittelujohtajan viransijaisuutta. 

Virkaa haki määräaikaan mennessä kolme henkilöä, joista kaikki kutsuttiin haastatteluun.  

−  Pohjolalla oli vahvin kokemus maakuntatason alueidenkäytön ja liikenteen teemoihin liittyvistä vaativista asiantuntijatehtävistä. Etelä-Pohjanmaan liiton lisäksi hän on työskennellyt vastaavissa tehtävissä Keski-Pohjanmaan liitossa, kertoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen

Haastatteluryhmän muodostivat maakuntahallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mikko Savola sekä maakuntajohtaja Heli Seppelvirta. Suunnittelujohtajan virka täytetään 1.8.2022 alkaen. 

Lisätietoja: Maakuntahallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen, puh. 0500 555 969. 

Etelä-Pohjanmaalla selkeä tahtotila koulutustason nostamisesta  

Etelä-Pohjanmaalla on selkeä yhteinen tahtotila koulutustason nostamisesta ja korkeakoulutoiminnan kehittämisestä uudelle tasolle. Maakunnan näkökulmasta tavoitteena on vahvistaa erinomaisesti toimivan Seinäjoen ammattikorkeakoulun opintotarjontaa sekä saada maakuntaan merkittävästi enemmän pysyvää ja pitkäjänteistä yliopistotasoista koulutusta muun muassa maisterikoulutuksien myötä. 

Nykyisillä korkeakoulutustoimijoiden resursseilla koulutustason nostaminen on erittäin vaikeaa. Koulutuspoliittisen selonteon tilannekuva osoittaa, että Etelä-Pohjanmaalla on selkeästi kaikkein vähiten korkeakoulutuksen aloituspaikkoja suhteessa 15-24-vuotiaiden ikäryhmään. Tuoreimmat tiedot vuodelta 2021 osoittavat tilanteen kärjistyneen entisestään. 

− Maakuntaan tarvitaan myös koulutuskokeiluja ja hankkeita, joilla uudistetaan suomalaista korkeakoulutusta ja sen tarjontaa. Erilaisiin innovaatioihin, nopealiikkeisiin ja koulutusrajat ylittäviin kokeiluihin Etelä-Pohjanmaa on myös soveltuva maaperä, maakuntajohtaja Heli Seppelvirta toteaa. 

Etelä-Pohjanmaa haluaa olla mukana toteuttamassa kansallisia, vaativia tavoitteita korkeakoulutettujen määrän nostamisessa 50 prosenttiin nuorten osalta. Tämä tavoite edellyttää pitkäjänteistä, pysyvää yliopistotasoista koulutustarjontaa maakunnassa. 

Etelä-Pohjanmaan liitto on tukenut koko olemassaolonsa ajan maakunnan tutkimus- ja korkeakoulutusympäristöä eri tavoin: edunvalvonnalla, hankevaroin ja budjettivaroin. Etelä-Pohjanmaan liitto on muun muassa vuodesta 2011 alkaen rahoittanut Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön toimintaa yhteensä 1,6 miljoonalla eurolla. 

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638. 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma käynnissä

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 on päässyt vihdoin käyntiin, kun komissio hyväksyi Suomen ohjelman toukokuussa. Etelä-Pohjanmaan liiton ensimmäinen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku avattiin sen jälkeen välittömästi. Ensimmäinen hakumahdollisuus kestää kesäkuun loppuun saakka, ja seuraava haku avataan alkusyksystä.  

Etelä-Pohjanmaalla EAKR-ohjelman rahoitusta käytettävissä alkaneella ohjelmakaudella 55,4 miljoonaa euroa, josta arviolta noin puolet kanavoidaan maakunnan liiton kautta. Tämän lisäksi kestävään kaupunkikehittämiseen on Etelä-Pohjanmaalla varattu 600 000 euroa vuosille 2021−2022. 

Rahoitusta on tällä ohjelmakaudella jaossa ennätysmäärä, ja odotukset uudelle kaudelle ovat korkealla. Edellisen kauden EAKR-rahoitus saatiin myönnettyä hankkeille käytännössä täysimääräisesti, mikä oli erinomainen suoritus.  

− Jo ensimmäisessä EAKR-haussamme on jaossa historiallisen suuri potti: viisi miljoonaa euroa. Odotammekin uusia avauksia ja konkreettisia hankesuunnitelmia niin vanhoilta hanketoimijoilta kuin sellaisistakin organisaatioista, jotka eivät viime vuosina ole hakeneet EAKR-rahoitusta, aluekehitysjohtaja Heli Rintala sanoo. 

Myöhemmin haettavaksi tulevat oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) rahoitettavat hankkeet. JTF-rahasto on käytettävissä 14 maakunnassa, ja se on kytketty niiden vaikutusten lieventämiseen, jotka Suomessa aiheutuvat energiaturpeen käytön vähenemisestä.   

Maakuntien liitoille on lisäksi osoitettu kansallista kehittämisrahoitusta (AKKE). Kyseessä oli poikkeuksellisen suuri kansallisen rahoituksen potti, valtakunnallisesti yhteensä 32,3 miljoonaa euroa.  

Etelä-Pohjanmaalle osoitettiin niin sanotun sopimuksellisen yhteistyön AKKE-rahoitusta 843 000 euroa, josta käytettävissä on vielä 695 758 euroa. Maakuntien omaehtoisen kehittämisen määrärahaa osoitettiin Etelä-Pohjanmaalle 311 000 euroa. Lisäksi alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin tarkoitettu osuus on 523 000 euroa. 

− Sopimuksellinen AKKE-rahoitus on haettavana parasta aikaa, ja muu AKKE-rahoitus tulee haettavaksi kesälomakauden jälkeen, kertoo Rintala. 

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202. 

TE-palveluiden siirtäminen kuntien vastuulle kannatettava tavoite 

Etelä-Pohjanmaan liitto katsoo, että työvoima- ja yrityspalveluiden siirtäminen kuntien vastuulle niitä sisällöllisesti samalla uudistaen on kannatettava tavoite. Kunta paikallisena toimijana on luonnollinen palvelujen järjestäjä, kun tavoitteena on tuottaa lähipalveluja työvoimahallinnon asiakkaille.  

− Etelä-Pohjanmaan kaltaisessa korkean työllisyyden ja matalan työttömyyden maakunnassa kunnat saavat näytön paikan ja toimintakentän tehdä uudenlaista työvoimapolitiikkaa, Seppelvirta sanoo. 

Tehtävät ratkaisut järjestämisvastuusta vaikuttavat kuitenkin oleellisesti uudistuksen onnistumiseen. Etelä-Pohjanmaan liitto katsoo, että järjestämisvastuu tulee osoittaa kunnille eikä sitä tule osoittaa kuntayhtymän tai vastuukunnan hoidettavaksi.  

Työvoima- ja yrityspalvelut ovat jatkossa kunnille merkityksellinen tehtävä, ja se käsittää kunnan toiminnoista ison osan. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoimaja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.  

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p. 040 3563 910.