Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 18.9.2023


Puheenjohtajan nuija.

Edunvalvonnan tavoitteet

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan edunvalvontatavoitteet loppuvuodelle 2023. Maakunnan edunvalvontatavoitteita jalostetaan jatkuvasti, jotta ne pysyvät kiinni ajassa. Etelä-Pohjanmaan liitto kokoaa maakunnan eri toimijoiden näkemyksiä yhteen ja vie alueen viestiä eteenpäin.

Tavoitteita on päivitetty kevään ja kesän aikana erityisesti uutta hallitusohjelmaa silmällä pitäen. Liiton päämääränä on vaikuttaa ruoka-alan kasvuun, koulutuksen alueelliseen saatavuuteen sekä maakunnan elinvoiman ja liikenneyhteyksien kehittämiseen.

– Tarvitsemme 350 uutta korkeakoulutuksen aloituspaikkaa, kolmen vartin raideyhteyden Seinäjoelta Tampereelle ja panostuksia valtateiden 3 ja 19 kehittämiseen, maakuntajohtaja Heli Seppelvirta kiteyttää.

Edunvalvontatavoitteita työstetään niin oman maakunnan, naapurimaakuntien kuin Länsi-Suomenkin voimin. Tavoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin tähtääminen hyödyttää koko yhteiskuntaa.

– Kotimaisen ruoan- ja energiantuotannon takaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kiistattomana ruokamaakuntana kannamme tässä suurta vastuuta. Alueemme kärjistyvään osaajapulaan on vastattava, toimivat liikenneyhteydet taattava sekä kilpailukyvystä huolehdittava, Seppelvirta painottaa.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638, yhteyspäällikkö Miika Laurila, p. 040 6603 733.

Talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin jatkovalmisteluun

Maakuntahallitus päätti hyväksyä alustavasti jatkovalmistelun pohjaksi Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025–2026.

Toimintasuunnitelmassa ensi vuoden keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi on asetettu maakuntakaavan 2050 laadinnan saattaminen hyväksymiskäsittelyyn. Liiton muita päätavoitteita ovat muun muassa mittavien alue- ja rakennepolitiikan rahastojen tehokas hyödyntäminen, maakunnan liikennejärjestelmän kehittäminen sekä alueellisten edunvalvontatavoitteiden edistäminen.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2024 talousarvion toimintamenot ovat 3 510 817 euroa ja toimintatulot 3 469 186 euroa. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen vuosikatteeltaan 41 631 euroa alijäämäinen. Ehdotus sisältää edellisvuosien tapaan 100 000 euron tuen Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 3563 910, maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 5294 638.