Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 19.12.2022


Kokoustilan pöytä, jonka ympärillä on kymmenen tyhjää tuolia.

Liitto kanavoi edellisen kauden hankerahoituksen täysimääräisenä eteenpäin 

Valtakunnallista Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelmaa toteutettiin pääosin aluelähtöisesti. Etelä-Pohjanmaan liitto sai myönnettyä hankkeille kaiken sille kohdennetun Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksen. Rahoitettuja hankkeita oli yhteensä noin sata kappaletta. Käynnissä on vielä kolmisenkymmentä hanketta, ja viimeiset hankkeet päättyvät syksyllä 2023.

Etelä-Pohjanmaan liiton kautta myönnettiin yli 40 prosenttia maakunnassa käytettävissä olleesta EAKR-rahoituksesta, noin 14,5 miljoonaa euroa. Suurin osa rahoituksesta, yli 50 prosenttia, Etelä-Pohjanmaalla kohdennettiin yrityskohtaisiin hankkeisiin ELY-keskuksen kautta. Lisäksi pieni määrä rahoitusta käytettiin alkuohjelmakaudella Tekesin/Business Finlandin rahoittamiin elinkeinoelämäverkottuneisiin tutkimushankkeisiin.

− Liiton rahoittamiin hankkeisiin on dokumentoitu tähän mennessä muun muassa yli 1 000 yritysosallistumista eri puolilla maakuntaa. Hankkeiden ansiosta lähes 90 yritystä on tähän mennessä käynnistänyt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan esimerkiksi korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa, aluekehitysjohtaja Heli Rintala kertoo.

Liitolla oli mahdollisuus tukea korkeakoulujen ja oppilaitosten oppimisympäristöjen kone- ja laiteinvestointeja. Tällaisia kehittämis- ja investointihankepareja tuettiin yli 2,6 miljoonalla eurolla.

− Esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu sai tukea muun muassa elintarvikelaboratorion sekä teollisen internetin ja hyvinvointiteknologian demonstraatioympäristön kehittämiseen ja laiteinvestointeihin. Ammatillisista oppilaitoksista aktiivisin hanketoimija oli Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, sanoo Rintala.

Teemallisesti eniten liiton EAKR-rahoitusta kohdentui Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät sekä Kestävät ja ruokajärjestelmät ja biotalouden uudet ratkaisut -kokonaisuuksiin, jotka olivat Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian elinkeinopainoaloja. Tärkeitä teemoja olivat myös pk-yritysten uudistuminen ja kasvu, innovaatioketjut ja osaamisen siirtäminen sekä energiatehokkuus.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202. 

Neljä selvitystä valmistui tuulivoiman kaavoituksen tueksi

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 valmistelu tuulivoiman osalta perustuu pääosin Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan yhteiseen tuulivoimaselvitykseen (2021). Tuulivoimaselvityksen jälkeen käynnistettiin neljä jatkoselvitystä vaikutusten arviointien tarkentamiseksi. Lisäselvitykset ovat nyt valmistuneet.

Uudet selvitykset koskevat maa- ja merikotkapopulaatioita sekä sääksipopulaatioita, maisemavaikutuksia, sähkönsiirtoa ja Natura-vaikutuksia.

Maisemaselvityksen tarkoituksena on arvioida uusien potentiaalisten tuulivoima-alueiden vaikutuksia Etelä-Pohjanmaan maisemaltaan arvokkaisiin tai herkkiin kohteisiin sekä selvittää maisemiin kohdistuvat yhteisvaikutukset jo rakentuneiden tuulivoimaloiden kanssa. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi toteutettiin niille Natura 2000 -verkostoon kuuluville alueille, joiden lajistoon tai luontotyyppeihin tuulivoimalla voi olla kielteisiä vaikutuksia.

Sähkönsiirtoselvityksessä kartoitetaan uusien tuulivoima-alueiden liittämismahdollisuuksia sähköverkkoon muun muassa selvittämällä olemassa olevien voimalinjojen kapasiteettia. Sähkönsiirtoselvityksen lopputuloksena osoitetaan alueita, joilla on sähköverkon kehittämistarvetta. Maa- ja merikotkapopulaatioita sekä sääksipopulaatioita koskevassa selvityksessä sen sijaan arvioidaan uusien ja toteutuneiden tuulivoima-alueiden vaikutuksia päiväpetolintujen reviireihin. 

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Mari Pohjola, p. 040 610 8445, ja ympäristösuunnittelija Mari Väänänen, p. 040 024 3640. 

Tukea Lapua 1976 -elokuvalle

Maakuntahallitus päätti tukea tuotantoyhtiö Blankface Oy:tä Lapua 1976 -elokuvan toteuttamisessa 15 000 eurolla Etelä-Pohjanmaan kehittämisrahastosta. 

− Kyseessä on poikkeuksellisen merkittävä maakunnan historiaan liittyvä aihe. Lisäksi elokuva tukee Etelä-Pohjanmaan strategioiden toteutumista sekä lisää maakunnan tunnettuutta, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto sanoo.

Elokuvan kokonaisbudjetti on tarkentunut 1 295 000 euroon. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun eteläpohjalaisvoimin toteutetaan yli miljoonan euron elokuvaa. Elokuva saa ensi-iltansa syyskuun 15. päivä 2023. Samana vuonna Lapuan patruunatehdas täyttää 100 vuotta.

Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma, puh. 040 751 5610, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.