Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 20.2.2024


Kokouspöytä, jonka päällä on vihko ja ympärillä neljä tuolia.

Maakuntakaavan viranomaislausuntojen vastineet valmistuivat

Maakuntahallitus hyväksyi tänään Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavaehdotuksesta annettujen viranomaislausuntojen vastineet. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausuntoja mm. asianomaisilta kunnilta, yhteisöiltä, ministeriöiltä ja ELY-keskukselta loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana.

Lausunnoissa otettiin kantaa maakuntakaavaehdotuksen aineistoon, joka koostuu kaavaehdotuskartasta kaavamerkintöineen ja -määräyksineen, kaavaselostuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lisäksi kaava-aineistoon kuuluu taustaselvityksiä ja vaikutusten arviointeja.

Muun muassa tuulivoimaloiden alueista ja niiden edellyttämistä sähkönsiirtolinjoista lausuttiin runsaasti. Myös viheryhteystarpeen merkinnästä – jonka jatkovalmistelusta maakuntahallitus linjasi tammikuussa – saatiin monia lausuntoja.

– Kiitämme kaikkia lausuntojen antajia, saamme niistä tärkeää evästystä kaavan jatkovalmisteluun. Kaikkiin lausuntoihin on laadittu yksilöidyt vastineet, ja esimerkiksi tuulivoimaloiden alueisiin liittyen teemme vielä jatkotarkasteluja, vs. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja toteaa. 

Tänään hyväksytyt vastineet ovat julkisesti luettavissa maakuntahallituksen esityslistan liitteissä. Lausuntoja saatiin yhteensä 50 taholta: 23 kunnalta, 16 viranomaiselta, viideltä maakuntien liitolta ja kuudelta muulta kaavan kannalta keskeiseltä yhteisöltä.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 etenee seuraavaksi julkiseen kuulemiseen. Tavoitteena on, että kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville tänä keväänä ja saatetaan maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn tulevana syksynä.

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, p. 050 3479 845, ympäristösuunnittelija Mari Väänänen, p. 0400 243 640.

Strategisempi näkökulma kansainvälistymiseen

Maakuntahallitus päätti käynnistää uuden Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman laadinnan. Uusi toimintaohjelma korvaa valmistuessaan tällä hetkellä käytössä olevan ohjelman.

Kansainvälistymisen tilannekuva on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Erityisesti koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat vaikuttaneet rajat ylittävään yhteistyöhön, kaupankäyntiin ja liikkumiseen. Kansainvälistyminen tarjoaa mahdollisuuksia mm. maakunnan yritystoiminnalle, positiiviselle väestökehitykselle sekä tki-toiminnalle.

– Uuden toimintaohjelman tavoitteena on analysoida maakunnan kansainvälistymisen tämänhetkinen tilanne ja määrittää tahtotila, miten haluamme pyrkiä siihen vaikuttamaan, va. kansainvälisten asioiden päällikkö Sanna Inkeri kiteyttää.

Uudesta toimintaohjelmasta pyritään laatimaan edeltäjäänsä strategisempi, kansainvälistymisen haasteita kokonaisvaltaisesti lähestyvä asiakirja. Ohjelma laaditaan yhteistyössä kuntien sekä asiantuntija- ja yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. Etelä-Pohjanmaan liitto toteutti työn tueksi nykyistä toimintaohjelmaa arvioivan kyselyn sidosryhmille loppuvuodesta 2023.

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, p. 050 3479 845, va. kansainvälisten asioiden päällikkö Sanna Inkeri, p. 040 162 6150.