Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 21.6.2021


Kokoustilan pöytä, jonka ympärillä on kymmenen tyhjää tuolia.

Energiantuotanto Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla 2050 -selvitys on valmistunut

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liiton tilaama selvitys maakuntien energiantuotannon tulevaisuudesta vuoteen 2050 on valmistunut. Työ toimii keskeisenä taustaselvityksenä maakunnan strategisessa suunnittelussa, eli maakuntakaavan ja maakuntastrategian valmistelussa. Strategisen suunnittelun näkökulmasta erityisen tärkeää on ennakoida energiamurrosta ja tunnistaa sen vaikutuksia.

‒ Energiantuotantokenttä on mittavien uudistusten edessä sen irtautuessa fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvaa, päästötöntä energiaa. Selvityksessä tutkitaan mahdollisuuksia siirtyä päästöttömään energiatuotantojärjestelmään, arvioidaan energian tarvetta vuoteen 2050, selvitetään potentiaalisimpia päästöttömän energian tuotantojärjestelmiä sekä eri energiatuotantomuotojen vahvuuksia maakunnittain, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja selvittää.

Selvitys käynnistettiin loppuvuonna 2020 ja se toteutettiin asiantuntijatyönä sisältäen paikallisten ja kansallisten toimijoiden asiantuntijahaastatteluita, kyselyn sekä työpajan. Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845, suunnittelupäällikkö Mari Pohjola, puh. 040 610 8445.

Hankepäätökset Etelä-Pohjanmaan liittoon ohjelmakaudella 2021–2027

Etelä-Pohjanmaan liiton toimimista välittävänä toimielimenä alue- ja rakennepolitiikan rahastoissa EU-ohjelmakaudella 2021–2027 valmistellaan parhaillaan. Välittävä toimielin vastaa hankerahoitusta koskevista päätöksistä ja maksatuksista sekä kaikista muista alue- ja rakennepolitiikan rahastojen alueelliseen hallinnointiin liittyvistä tehtävistä.

Länsi-Suomessa välittävän toimielimen tehtäviä maakuntien liittojen osalta on kuluvalla ohjelmakaudella hoitanut Pirkanmaan liitto. Käytännössä Etelä-Pohjanmaalla toteutettavat hankkeet on valmisteltu Etelä-Pohjanmaan liitossa, mutta rahoituspäätökset on tehty Pirkanmaan liitossa.

‒ Keskitetyn hallintomallin ei nähty palvelevan parhaalla mahdollisella tavalla aluekehittämistä, alueiden tarpeita eikä asiakkaita. Rahoittajatehtävää ei tulisikaan tarkastella irrallisena toimintona vaan oleellisena osana aluekehittämisen kokonaisuutta ja aluekehitysviranomaisena toimivan maakunnan liiton tehtävää, sanoo aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta.

Välittävän toimielimen tehtävistä tietyt jatkotoimenpiteet, kuten takaisinperinnät, keskitetään kuitenkin Suomessa kahteen maakunnan liittoon: Uudenmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Länsi-Suomen maakuntien liittojen jatkotoimenpiteet kootaan valmisteltavaksi ja ratkaistavaksi Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Lisäksi Länsi-Suomen maakuntien liitot ovat valmistelleet sopimusta yleisen koordinaatiotehtävän osoittamisesta Satakuntaliitolle.

Välittävän toimielimen tehtävän hoitamisen edellytyksenä on hyväksytty hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvaus, jossa avataan varsin yksityiskohtaisesti koko tehtäväkokonaisuus prosessikuvauksineen. Asiakirjan ensimmäinen luonnos on nyt valmistunut, ja se toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriölle kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.

Maakuntajohtajan virka hakuun elokuussa

Maakuntahallitus päätti, että se laittaa maakuntajohtajan viran julkiseen hakuun elokuun kokouksessaan 23.8.2021. Tehtävän hakuaika olisi noin yksi kuukausi. Uusi maakuntahallitus päättää lokakuussa jatkotoimista, ja maakuntavaltuusto tekee uuden maakuntajohtajan valinnan joulukuussa 2021. Maakuntajohtaja Asko Peltola on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle keväällä 2022.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.