Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 21.8.2023


Kokouspöytä, jonka päällä on vihko ja ympärillä neljä tuolia.

Petteri Orpon hallituksen ohjelma Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta

Etelä-Pohjanmaan liitto pyrki tuomaan maakunnan näkökulmaa uuteen hallitusohjelmaan viestimällä hallitusohjelmatavoitteistaan niin ennen eduskuntavaaleja kuin niiden jälkeenkin. Maakuntahallitus piti kokouksessaan tilannekatsauksen siitä, minkälaisia vaikutuksia Etelä-Pohjanmaalle pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmalta on odotettavissa.

– Ruokamaakunnan kannalta on tärkeää, että hallitusohjelma sisältää kirjauksia ruoantuotannon tulevaisuuden turvaamisesta. Hyvien tavoitteiden varjopuolena on kuitenkin se, että leikkaukset maatalouden kehittämisrahoitukseen ja yritysten kehittämispalvelujen karsinta voivat hankaloittaa elinkeinojen kehittämistä Etelä-Pohjanmaalla, maakuntajohtaja Heli Seppelvirta arvioi.

Suoraan Etelä-Pohjanmaalle kohdentuvia hankkeita ei hallitusohjelmasta löydy. Ohjelmassa on kuitenkin useita maakunnan kannalta myönteisiä kohtia, kuten esimerkiksi korkeakoulutuksen aloituspaikkoja käsittelevät kirjaukset ja erilaiset liikenteen investointipaketit.

– Perusteet korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämiselle ovat Etelä-Pohjanmaalla kiistatta maan parhaat. Lisäksi maininta yliopistokeskusten toiminnan turvaamisesta on kannaltamme erinomainen, Seppelvirta kiteyttää.
Valtion aluehallintoon on tulossa suuri remontti. Elinvoimakeskukset perustetaan nykyisten täyden palvelun ELY-keskusten pohjalta ja lupa-, valvonta- ja ohjaustehtävät kootaan monialaiseen valtakunnalliseen virastoon. Etelä-Pohjanmaan liitto pitää tärkeänä valtion alueellista läsnäoloa maakunnassa ja paikallistuntemusta.

– Yleisvaikutelma hallitusohjelmasta on, että Etelä-Pohjanmaan ja Länsi-Suomen maakuntien yhteiset tavoitteet näkyvät siinä varsin hyvin, Seppelvirta summaa.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638,
yhteyspäällikkö Miika Laurila, p. 040 6603 733.

Ennätysmäärä kehitysrahoitusta maakuntaan

Maakuntahallitus tarkastelee Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittamia hankkeita 2–3 kertaa vuodessa. Liiton verkkosivuilla toimii myös raportointityökalu, jonka avulla aluekehitysrahoituksen jakautumista maakuntaan voi seurata.

Etelä-Pohjanmaan liitto myönsi huhti-heinäkuun tarkastelujaksolla kansallista kehittämisrahoitusta (AKKE, AIKO) 265 000 euroa. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoja myönnettiin puolestaan ennätysmäärä: 25 hankekokonaisuutta sai rahoitusta yhteensä yli seitsemän miljoonaa euroa.

– Rahoitetuista hankkeista erottuvat suurina teemoina ruokaketjujen kehittäminen, kasvu- ja start up -yrittäjyyden tukeminen sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen valmistavassa pk-teollisuudessa, aluekehitysjohtaja Heli Rintala selvittää.

EAKR-rahoituksen osalta neljä hanketta sai kielteisen päätöksen. 15 hanketta odottaa puolestaan vielä käsittelyn viimeistelyä.

– Nyt rahoitusta saaneet hankkeet tukevat osaltaan Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian tavoitteiden toteutumista, Rintala summaa.

Etelä-Pohjanmaan liiton ensimmäinen oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) haku oli keväällä avoinna. Rahaston tavoitteena on lievittää turpeen energiakäytön vähentämisestä koituvia haittavaikutuksia. Rahoitusta oli haettavana kuusi miljoonaa euroa.

– JTF-haku herätti runsaasti kiinnostusta, saimme 40 hakemusta noin 20 hankekokonaisuuteen. Haettu rahasumma on yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa, Rintala kertoo.

JTF-hakemusten arviointi pyritään saamaan valmiiksi syys-lokakuussa. Päätöksiä hankkeiden rahoittamisesta pyritään tekemään pian tämän jälkeen.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Rintala, p. 0400 172 202.