Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 22.8.2022


Puheenjohtajan nuija.

Etelä-Pohjanmaan liiton hallitusohjelmatavoitteet ovat valmistuneet

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan Etelä-Pohjanmaan liiton hallitusohjelmatavoitteista. Perustan tavoitteille muodostavat keväällä 2022 maakuntahallituksessa vahvistetut Etelä-Pohjanmaan liiton edunvalvontatavoitteet ja kärkihankkeet. Hallitusohjelmatavoitteissa on keskitytty valtiotasoisiin politiikkatoimiin.

− Etelä-Pohjanmaan liiton tavoitteena on vaikuttaa seuraavan hallituksen hallitusohjelman linjauksiin tarjoamalla tietoa, näkemyksiä ja toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan Suomen ja Etelä-Pohjanmaan myönteinen tulevaisuus, maakuntajohtaja Heli Seppelvirta kertoo.

Hallitusohjelmatavoitteiden teemat perustuvat kotimaisen ruoan- ja energiantuotannon tulevaisuuden turvaamisen, kärjistyvään osaajapulaan vastaamisen, koulutuksen ja sivistyksen sekä sujuvan liikkumisen ja tehokkaan logistiikan teemoihin.

− Syksyn 2022 ja talven 2023 aikana vaikuttamistyötä jatketaan hallitusohjelmatavoitteiden edistämiseksi laajasti yhteiskunnan eri tasoilla, toteaa Seppelvirta.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638, yhteyspäällikkö Miika Laurila, p. 040 6603 733

Hallitusohjelmatavoitteet (pdf)

Rahoitusta Osaamisperustainen alue- ja kaupunkikehittäminen -professuurille

Maakuntahallitus päätti myöntää 50 000 euron avustuksen Osaamisperustainen alue- ja kaupunkikehittäminen -professuurille. Tuki jakautuu vuosille 2023–2027.

Professuurin tutkimusalana on yleisellä tasolla tutkia, kuinka osaamisperustaisen aluekehityksen ja -kehittämisen dynamiikka on muuttumassa. Professori tuottaa tutkimusryhmineen aluetieteen alaa tukevaa uutta tieteellistä tietoa maakunnan kehittäjäyhteisöjen ja yritysten päätöksenteon tueksi. Lisäksi tavoitteena on rakentaa kansainvälinen ja kansallinen yhteistyöverkosto tukemaan alan kehitystyötä.

− Yhteistyössä muiden Epanet-professorien kanssa hanke kasvattaa maakunnan toimijoiden mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden kehittämisen haasteisiin, sanoo innovaatiojohtaja Antti Saartenoja.

Professuurin muita rahoittajia ovat Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Into Seinäjoki Oy, konsulttitoimisto MDI, Seinäjoen kaupunki, Tampereen yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus. Professuurin tavoitteellinen budjetti on yhteensä 560 000 euroa viiden vuoden ajalla.

Lisätietoja: innovaatiojohtaja Antti Saartenoja, p. 050 3479 845.

Neljä hanketta ehdolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus esittää, että vuosia 2023–2026 koskevaan liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan otettaisiin mukaan neljä hanketta, joiden yhteenlasketut kustannusarviot ovat 43,3 miljoonaa euroa.

Maakuntahallitus esittää, että rahoitussuunnitelmaan otettaisiin mukaan seuraavat liikuntapaikkojen perustamishankkeet:

2023:

Ähtärin uuden perusopetuksen koulun liikuntasali, Ähtäri

Uinnin valtakunnallinen harjoituskeskus, Kuortane

2024:

Lapuan uimahallin ja urheilutalon peruskorjaus, Lapua

Uimahallin laajennus, Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaan liiton lausunnossa korostetaan liikuntainvestointien merkitystä sekä sitä, että hankkeita tulisi jatkossakin rahoittaa riittävissä määrin myös valtion antaman rahoituksen avulla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Etelä-Pohjanmaan liitolta lausuntoa liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä, joka koskee vuosien 2023–2026 rahoitussuunnitelmaa. Suunnitelman hyväksyy opetus- ja kulttuuriministeriö. Rahoitussuunnitelmaesitys koskee hankkeita, joiden arvioidut kustannukset ovat yli 700 000 euroa.

Lisätietoja: kunta-asiamies Marko Rossinen, puh. 040 3563 933, maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 5294 638.