Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 23.4.2024


Kokouspöytä, jonka päällä on vihko ja ympärillä neljä tuolia.

Lisää opiskelupaikkoja maakuntaan

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on ehdottanut Etelä-Pohjanmaan kunnille, yrityksille ja maakunnan liitolle rahoitusmallia, jonka avulla maakuntaan luodaan lisää opiskelumahdollisuuksia. Käytännössä rahoituksella on tarkoitus lisätä opintojen aloituspaikkoja SeAMKiin. 

SeAMK haki ja sai rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) kertaluonteiseen 40 sairaanhoitajan lisäaloituspaikkaan alkuvuonna 2024. Tämä kertalisäys ei kuitenkaan nosta Etelä-Pohjanmaan korkeakouluopiskelijoiden määrää riittävästi, jotta alueen kärjistyvään osaajapulaan kyettäisiin vastaamaan. 

Nyt esitetyssä rahoitusmallissa uusia opiskelupaikkoja lisättäisiin pysyvästi siten, että sairaanhoitajiksi aikovia aloittaisi opintonsa joka vuosi nykyistä enemmän. Lisäksi joka toinen vuosi ylimääräinen ryhmä tietotekniikan insinöörejä ja digitaalisen liiketoiminnan tradenomeja aloittaisi opintonsa. 

Ehdotetussa rahoitusmallissa uusien opiskelupaikkojen kustannukset jakautuvat siten, että Etelä-Pohjanmaan liitolta pyydetään 500 000 euroa, alueen kunnilta yhteensä myös 500 000 euroa ja elinkeinoelämältä miljoonaa euroa. OKM osallistuisi kustannuksiin noin miljoonalla eurolla, ja SeAMK käyttäisi omia varojaan reilut neljä miljoonaa euroa. 

Tärkeä investointi tulevaisuuteen

Maakuntahallitus puolsi tänään kokouksessaan Etelä-Pohjanmaan liiton osallistumista korkeakoulupaikkojen aloitusmäärän lisäämiseen 500 000 eurolla viiden vuoden aikana. Liiton osallistumisesta päättää lopullisesti maakuntavaltuusto, jonka käsittelyyn asia viedään kesäkuussa. 

Etelä-Pohjanmaa menettää kaikista Suomen maakunnista eniten nuoria muualle maahan. Tämä johtuu siitä, että maakunnassa on suhteessa nuoreen ikäluokkaan vähiten korkeakoulupaikkoja Suomessa. Nuoret siis muuttavat opintojen perässä sankoin joukoin pois Etelä-Pohjanmaalta. 

Suurin osa SeAMKista valmistuneista opiskelijoista työllistyy Etelä-Pohjanmaalle. Opiskelijat myös tekevät harjoittelunsa sekä opinnäytetyönsä alueen yrityksissä ja organisaatioissa.

– Korkeakoulupaikkojen lisääminen on maakunnalle mitä parhain tulevaisuusinvestointi, maakuntajohtaja Heli Seppelvirta summaa.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p. 040 3563 910.

Valtion aluehallintouudistus Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta

Maakuntahallitus käsitteli tänään Suomen hallituksen käynnistämää valtion aluehallintouudistusta. Etelä-Pohjanmaan liiton kanta on, että pohjalaismaakuntien alueelle perustettava uusi elinvoimakeskus tulee rakentaa nykyisen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohjalta ja sijoittaa Seinäjoelle. 

Etelä-Pohjanmaata, Keski-Pohjanmaata ja Pohjanmaata on valtionhallinnon näkökulmasta käsitelty perinteisesti yhtenä kokonaisuutena. Kulttuurisesti ja aluerakenteellisesti maakunnat muodostavat kuitenkin omat, itsenäiset alueensa. Valtion aluehallintoa suunniteltaessa onkin tärkeää huomioida alueiden erityispiirteet. 

Hallitusohjelman mukaan uudet elinvoimakeskukset tulee perustaa täyden palveluiden ELYjen pohjalta, ja keskusten määrää voidaan kasvattaa yhdellä palveluiden turvaamiseksi molemmilla kansallisilla kielillä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tällä hetkellä ainoa täyden palvelun ELY pohjalaismaakuntien alueella, joten uusi elinvoimakeskus on hallitusohjelman tavoitteiden mukaista perustaa sen pohjalta. Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus voi jatkossakin palvella kaikkia kolmea pohjalaismaakuntaa molemmilla kotimaisilla kielillä. 

Etelä-Pohjanmaalle on täyden palvelun ELYn myötä kertynyt merkittävää vesienhoidon ja hydrologian osaamista. Lisäksi mm. turkisteollisuuden ja turvetuotannon valvonta- ja lupatehtävät ovat keskittyneet maakuntaan. Nämä aluehallinnon tehtävät tulee myös jatkossa sijoittaa Etelä-Pohjanmaalle, jossa on valmiina osaamista niiden hoitamiseen sekä maan vähäisimpiin lukeutuva määrä valtionhallinnon työpaikkoja. 

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638.