Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 25.4.2023


Kokoustilan pöytä, jonka ympärillä on kymmenen tyhjää tuolia.

Etelä-Pohjanmaa takamatkalla korkeakoulutuksen aloituspaikkojen suhteen 

Etelä-Pohjanmaalla on yhä kaikkein vähiten korkeakoulupaikan vastaanottaneita suhteutettuna 15–24-vuotiaiden ikäryhmään. Eron kurominen toiseksi viimeiseen maakuntaan edellyttäisi yli 500 uuden opiskelijan lisäystä vuositasolla.  

Kuilu muihin maakuntiin on vain kasvanut viimeisen 13 vuoden aikana. Korkeakoulujen sisäänottomäärät olivat Etelä-Pohjanmaalla jo vuonna 2010 kaikkein pienimmät suhteessa alueen 15–24-vuotiaiden ikäryhmään, ja ero muihin maakuntiin on kasvanut huomattavasti vuodesta 2010.  

Muissa maakunnissa aloituspaikkoja oli tarkastelujaksolla lähtökohtaisesti tarjolla enemmän, ja sisäänottomääriä on kasvatettu lähes koko maassa enemmän. Toisaalta nuorten ikäluokkien koko on pienentynyt monessa muussa maakunnassa nopeammin kuin Etelä-Pohjanmaalla. 

− Etelä-Pohjanmaan takamatka tulee pysymään myös tulevaisuudessa, mikäli ikäluokat pienevät tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisesti. Osaamisen eriarvoistumiskehityksestä on muodostunut kansallinen haaste ja on vaarana, että Etelä-Pohjanmaan työllisyys- ja osaamispotentiaali hukataan. Erityisesti tarvetta on lisätä ammattikorkeakoulun aloituspaikkoja, maakuntajohtaja Heli Seppelvirta tähdentää. 

Panostukset TKI-toimintaan saatu yrityspuolella nousuun 

Etelä-Pohjanmaalla tehdyt panostukset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan ovat tällä hetkellä toiseksi matalimmat koko Suomessa. Kasvua edelliseen vuoteen oli kuitenkin 20 prosenttia. Erityisen myönteistä on, että yritysten TKI-panostukset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden huomattavasti. Kasvua oli noin 7,2 miljoonaa euroa, eli 24 prosenttia. Elinkeinoelämän panostukset TKI-toimintaan ovatkin nyt kohtuullista tasoa, 193 euroa asukasta kohden, mutta julkisen sektorin panostukset ovat maan matalimmat, vain 66 euroa asukasta kohden.  

− Saimme EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen myötä tasokorotuksen TKI-resursseihin, ja nyt sama tarvitaan korkeakoulutuksen aloituspaikkamääriin. Koulutustason nostaminen, innovaatiokyvykkyyden sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan edistäminen ovat kriittisen tärkeitä tekijöitä tuottavuuskasvun aikaansaamiseksi, Seppelvirta toteaa. 

Lisätietoja: yhteyspäällikkö Miika Laurila, p. 040 6603 733. 

Hankerahoitukselle runsaasti kysyntää  

Etelä-Pohjanmaan liiton EU-hankerahoituksen kysyntä on ollut vilkasta ja päätöksenteko on saatu käyntiin. Tähän mennessä Euroopan aluekehitysrahaston hakemuksille on tehty 14 hankepäätöstä ja rahoitusta myönnetty noin 3,7 miljoonaa euroa.   

− Seinäjoen ammattikorkeakoulu on edelleen merkittävin hanketoimijamme, mutta ilahduttavaa on, että uusia toteuttajia on myös saatu mukaan, aluekehitysjohtaja Heli Rintala sanoo.   

Suurin rahoitettu kokonaisuus on Seinäjoen ammattikorkeakoulun ruoka-alan teknologian kehittämiseen keskittyvä Frami Future Food Lab -kehittämis- ja investointihanke, jonka tuki on yhteensä 1,14 miljoonaa euroa.   

Etelä-Pohjanmaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) haku yleisille kehittämis- ja investointihankkeille on nyt auki. Rahoitusta haettavana noin 6 miljoonaa euroa, ja sitä on haettavissa 5.6. saakka. JTF-rahoitusta myönnetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, jonka tavoitteena on ehkäistä turpeen energiakäytön vähenemisestä johtuvia haittavaikutuksia niistä eniten kärsivillä alueilla. Haittavaikutuksia ehkäiseviä keinoja ovat muun muassa aluetalouden monipuolistaminen, uuden tai uudistuvan yritystoiminnan luominen, uusiutuvan energiatuotannon lisääminen ja turpeen korvaavien ratkaisujen kehittäminen.    

Uusi verkkosivu kokoaa yhteen tiedot rahoitetuista hankkeista  

Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittamiin hankkeisiin voi tutustua nyt kootusti yhdellä verkkosivulla, jossa rahoitettuja hankkeita on mahdollista tarkastella nopealla silmäyksellä rahoituslähteittäin, tuensaajittain tai vuosittain. Lisäksi rahoituksen jakautumista voi tarkastella suhteessa älykkään erikoistumisen strategian keskeisimpiin teemoihin. Jokaisesta hankkeesta löytyy myös tiivis hankekortti, josta on linkki hankkeen lisätietoihin.  

− Työkalun toivotaan palvelevan erityisesti päättäjiä, kuntia, potentiaalisia rahoituksen hakijoita ja muita kehittämistoiminnasta kiinnostuneita, aluekehitysjohtaja Rintala sanoo.  

Tutustu rahoitettuihin hankkeisiin »

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Rintala, p. 0400 172 202. 

Sanataiteella hyvinvointia ikäihmisille  

Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt erityisavustuksen Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen sekä KulturÖsterbottenin yhteiselle hankkeelle “Sanataidetta ikäihmisille – Ordkonst för äldre”. Vuoden alussa käynnistynyt hanke tulee tekemään sanataidetta tutuksi ja saavutettavaksi paitsi kahden maakunnan alueella ja Kokkolan kaupungissa mutta myös laajemmin Suomessa. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan liitto. 

Hankkeessa tuotetaan ja testataan sanataidesisältöjä suomen- ja ruotsinkielisissä palvelutalopiloteissa. Sanataidetta toteutetaan kahdella kielellä myös valtakunnalliseen televisiojakeluun. Yhteistyökumppanina toimii ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen erikoistunut ja maksuton palvelukanava OnniTV. 

Hanke hakee lisäksi kumppanikirjastoja kokeilemaan erilaisia vapaaehtoistyöhön pohjautuvia sanataidemalleja omassa kunnassaan. Tavoitteena on levittää ja juurruttaa malleja laajemminkin käyttöön hankealueelle. Hanke pyrkii tekemään tunnetummiksi sekä sanataidetta taidemuotona että kulttuurihyvinvointia käsitteenä, mikä edesauttaa taiteen ja kulttuurin tekijöiden työllistymistä. 

Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma p. 040 7515 610, hankkeen projektikoordinaattori Leena Ylimäki p. 040 1942 093.