Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 28.5.2024


Puheenjohtajan nuija.

Etelä-Pohjanmaan tietoliikenneyhteydet parantuneet huomattavasti

Etelä-Pohjanmaan tietoliikenneyhteydet ovat parantuneet viime vuosina huomattavasti. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvityksen mukaan nopea, latausnopeudeltaan vähintään yhden gigan eli 1000 Mbit/s kiinteä nettiyhteys oli saatavilla 71 prosentille suomalaisista kotitalouksista syyskuun 2023 lopussa. Etelä-Pohjanmaalla vastaava luku oli 67 prosenttia. 

Nyt saavutettua 67 prosentin kattavuutta edelsivät esimerkiksi 35 prosentin kattavuus vuonna 2021 ja vain 16 prosentin kattavuus vuonna 2019. Kotitalouksien valokuitusaatavuus kasvoikin Etelä-Pohjanmaalla vuodesta 2022 vuoteen 2023 eniten koko maassa, 19 prosentilla. 

Etelä-Pohjanmaan liitto on toteuttanut viime vuosina kaksi hanketta, joiden avulla maakuntaan on rakennettu lisää laajakaistayhteyksiä. Viimeisin, Etelä-Pohjanmaan tietoliikenteen kehityssuunnitelma -hanke päättyy tämän toukokuun lopussa. 

Hankkeen osana laadittu Etelä-Pohjanmaan tietoliikenteen kehityssuunnitelma on nyt julkaistu. Suunnitelmassa kuvataan alueen tietoliikenteen nykytila, asetetaan tavoitteet tulevaisuuden kehitykselle ja hahmotellaan konkreettisia toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma ohjaa erityisesti kuntien kehittämistyötä, opastaen mm. hyödyntämään laajakaistarakentamisen tukiohjelmia nykyistä tehokkaammin. 

– Työ Etelä-Pohjanmaan tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi on lähtenyt viime vuosina hyvin käyntiin. Esimerkiksi vuonna 2021 asettamamme tavoite kiinteiden ja nopeiden yhteyksien (vähintään 100 Mbits/s) nostamisesta maakunnassa silloisesta 45 prosentista 66 prosenttiin on ylitetty ja vielä huomattavasti nopeammilla yhteyksillä. Nyt valmistunut kehityssuunnitelma luo myös hyvät puitteet jatkaa tätä työtä, projektipäällikkö Tapani Tarri summaa. 

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, p. 050 3479845, projektipäällikkö Tapani Tarri, p. 040 6412866.

Etelä-Pohjanmaan päästöt laskusuunnassa

Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartan ensimmäinen seurantaraportti on valmistunut. Raportin mukaan Etelä-Pohjanmaan päästöt ovat laskusuunnassa. 

Etelä-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöt olivat 2096 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (ktCO2e) vuonna 2022. Maakunnan päästöt ovat näin ollen laskeneet vuosien 2005–2022 välillä 18 prosenttia. Merkittävin yksittäinen päästöjä vähentävä tekijä on fossiilisen energian osuuden pienentyminen energiantuotannossa. 

Tiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen (Syke) laskelmiin. Päästölaskenta ei ole vielä täysin kattavaa, sillä esimerkiksi maatalouden hiilensidontatoimia ei tällä hetkellä huomioida laskennassa. Alueperusteisessa laskennassa maatalouden päästöt näkyvät lisäksi tuotantopaikassa eivätkä siellä, missä ruoka kulutetaan. 

Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta valmistui vuonna 2022. Tiekartta tukee alueella toimivia organisaatioita saavuttamaan kansallisia ja kansainvälisiä ilmastotavoitteita. Nyt valmistunut seurantaraportti kuvaa työn edistymistä. Sen mukaan ilmastotyö on maakunnassa kohtalaisessa vauhdissa. Kehittämiskohteiksi nostetaan mm. ilmastotyön rahoituksen varmistaminen sekä päästöjen mittaustapojen kehittäminen. 

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, p. 050 3479845, projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme, p. 040 1543831.