Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta


Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Maakuntahallitus perää hallittua muutosta turvealalle

Marinin hallitusohjelma tähtää turpeen energiakäytön vähintään puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Samalla kuitenkin tähdennetään, ettei ainespuuta saa ohjautua polttoon. Nyt tapahtuva muutosvauhti on yllättänyt niin turvetta tuottavat yrittäjät kuin sitä käyttävät laitokset. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on erittäin huolestunut muutoksen hallitsemattomuudesta.

Maakuntahallitus edellyttää kansallisten toimenpiteiden käyttöä energiaturpeen alasajosta koituvien tappioiden hyvittämiseksi yrittäjille, joista moni on jo nyt vakavassa taloudellisessa ahdingossa.  

Lisäksi maakuntahallitus katsoo, että siirtymä kestävään tuotantoon turvealalla on toteutettava oikeudenmukaisella tavalla, joka ulottuu työntekijöiden tasolle. Muutoksen tulee tapahtua hallitusti ja riittävän pitkällä aikavälillä. Turpeesta elantonsa saavien ihmisten oikeuksista on huolehdittava. Suorat menetykset on korvattava ja annettava riittävä sopeutumisaika muutokselle.

Maakuntahallituksen mielestä toimialan alasajoa ei voi eikä saa toteuttaa äkkinäisillä päätöksillä, joilla tuotanto romahtaa ja elinkeinonharjoittajat joutuvat kestämättömään tilanteeseen. Kestävän kehityksen periaatteet edellyttävät ympäristöllisten näkökulmien ohella taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista.

Liite: Turvetuotannon muutokset tehtävä hallitusti – maakuntahallituksen kannanotto (pdf)

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123

Etelä-Pohjanmaa eroaa AER-järjestön jäsenyydestä

Maakuntahallitus päätti erota AER:n (Assembly of European Regions) jäsenyydestä vuoden 2020 lopussa. AER on Euroopan alueiden etujärjestö Euroopassa ja laajemminkin kansainvälisellä tasolla. Sen tehtävänä on lähentää Euroopan alueita toimimaan yhdessä Euroopan ja sen integraation rakentamiseksi. Etelä-Pohjanmaan liitto on ollut AER:n jäsen vuodesta 1996 lähtien.

2000-luvun alkupuolella AER:ssä oli suomalaisina jäseninä vielä toistakymmentä maakunnan liittoa, mutta tällä hetkellä Suomesta AER:ssä on enää kolme maakuntaa: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Satakunta. Tämänhetkisen tiedon mukaan sekä Keski-Pohjanmaan liitto että Satakuntaliitto ovat eroamassa AER:n jäsenyydestä tämän vuoden aikana.

− Tämänhetkinen tilanne näyttää siltä, että suurimmat hyödyt saadaan temaattisista verkostoista sekä maakunnan eri toimijoiden mukanaolosta kansainvälisissä hankkeissa. Lisääntyvä kansainvälistyminen on yksi Etelä-Pohjanmaan maakunnan keskeisistä päämääristä. Myös liiton on tärkeä kehittää ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiään, mitä on aktiivisesti tehtykin muun muassa monien kansainvälisten hankkeiden ja verkostoyhteistyön kautta, toteaa maakuntajohtaja Asko Peltola.

Etelä-Pohjanmaan liitto on 2010-luvulla liittynyt jäseneksi muun muassa ERIAFF-verkostoon (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry), ERNACT-verkostoon (European regions network for the application of communications technology) sekä ERRIN-verkostoon (European Regions Research and Innovation Network). Jäsenyys Itämeren alueen Ehealth for Regions -verkostossa on vaihtumassa uuteen eurooppalaiseen ECHAlliance-järjestöön (European Connected Health Alliance). Lisäksi liitto on jäsenenä Merenkurkun Neuvostossa (EAYY).

Etelä-Pohjanmaan liitolla on myös virallinen ystävyyskaupunki ja -alue: Hanoin kaupunki Vietnamissa ja Louthin alue Irlannissa. Lisäksi liitto ylläpitää yhteistyösuhteita Saksan Schleswig-Holsteinin ja Puolan Kujawsko Pomorskien alueiden kanssa.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123

Kulttuurin kehittämisen uusi toimintamalli käyttöön

Kulttuurin kehittämisen uusi toimintamalli otetaan käyttöön Etelä-Pohjanmaan liitossa uuden perussopimuksen astuessa voimaan 1.1.2021. Keskeisin muutos on kulttuuritehtävien poliittisen ohjauksen siirtäminen liiton muiden tehtävien tapaan maakuntahallitukselle kevään 2021 kuntavaalien jälkeen.

− Uuden toimintamallin myötä kulttuurin strategisia tavoitteita ja maakunnan yhteistyötä pyritään edistämään uudenlaisilla ja entistä dynaamisemmilla toimintamuodoilla. Pyrimme yhä verkostomaisempaan ja laaja-alaisempaan yhteistyöhön kulttuurin kentällä, kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma kertoo.

Vuonna 2021 kulttuurin tehtäväalueella tehdään töitä erityisesti kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteiden toteuttamiseksi alueen kunnissa. Kehittämisen keskiössä ovat taiteen ja kulttuurin alueellinen saavutettavuus sekä kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistäminen. Tärkeässä roolissa ovat myös kulttuuriperinnön monipuolisen käytön edistäminen ja tunnettuuden lisääminen.

Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma, puh. 040 751 5610, maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123

Jäsenmuutos maakuntavaltuustossa

Soinin kunnanvaltuusto on 16.11.2020 päättänyt valita Mikko Källin varajäseneksi maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Maija Rannilan.