Tiedote maakuntavaltuuston kokouksesta 11.12.2023


Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025–2026.  Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2024 talousarvion toimintamenot ovat 3 510 817 euroa ja toimintatulot 3 469 186 euroa. Talousarvioehdotus on vuosikatteeltaan 41 631 euroa alijäämäinen.

Valtuusto esitti kokouksessa kiitoksensa Etelä-Pohjanmaan liiton edunvalvontatyöstä, jonka painopisteitä pidettiin oikeina. Valtuutetut korostivat, että maakunnassa tarvitaan erityisesti panostuksia liikenneinfraan ja lisää korkeakoulutuksen aloituspaikkoja. Valtuusto piti niin ikään tärkeänä, että maakunnan tavoitteita edistetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan eri toimijoiden ja Länsi-Suomen muiden alueiden kanssa.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 5294 638, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 3563 910.

Aloitteen käsittely: MAL-sopimuksen mahdollisuudesta

Valtion ja kaupunkiseutujen välisissä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimuksissa määritellään toimenpiteitä mm. yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmien kehittämiseksi. Kokoomuksen valtuustoryhmä teki maakuntavaltuuston kokouksessa 12.12.2022 aloitteen alueellisen MAL-sopimuksen edistämisestä Seinäjoen ja Vaasan kaupunkiseuduilla, jotka ovat tällä hetkellä sopimusmenettelyn ulkopuolella.

Etelä-Pohjanmaan liitto on aloitteen mukaisesti selvittänyt MAL-sopimuksen mahdollisuutta. Liitto pitää aloitteen tavoitetta tärkeänä Seinäjoen kaupunkiseudulle ja on käynyt aiheesta useita neuvotteluja Seinäjoen kaupungin sekä Pohjanmaan liiton kanssa. Keskusteluissa on todettu, että MAL-sopimus edellyttää keskuskaupungin ja kaupunkiseudun muiden kuntien vakiintunutta yhteistyötä ja yhteisiä suunnitelmia maankäytön, asumisen ja liikenteen saralla.

Etelä-Pohjanmaan liitto on laatinut alustavan projektisuunnitelman Seinäjoen kaupunkiseudun yhteistyön käynnistämiseksi ja tarjonnut asiantuntija-apua rahoituksen hakemiseksi. Päätökset kaupunkiseudun yhteistyön käynnistämisestä tekee Seinäjoen kaupunki yhdessä muiden kuntien kanssa.

Maakuntavaltuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 5294 638, suunnittelujohtaja Mari Pohjola, p. 040 6108 445.

Muutos maakuntavaltuuston kokoonpanossa

Seinäjoen kaupunginvaltuusto on päättänyt valita Jarkko Ala-Riihimäen varajäseneksi Tommi Merivirran maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ala-Riihimäen varajäsenenä toimi aiemmin Patrik Palmén, joka on menettänyt vaalikelpoisuutensa Seinäjoen kaupungin luottamustehtäviin paikkakunnalta muuton vuoksi.