Väestön hyvinvoinnin erot suurenivat Pohjalaismaakunnissa


Hoitavat kädet. Koristeellinen.

Väestön hyvinvoinnin yleinen tila on Pohjalaismaakunnissa samalla tasolla kuin vuonna 2017, mutta väestöryhmittäin on eroja ja mielenterveysongelmaisten ja yksinasuvien asema on heikentynyt.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan asukkaiden hyvinvointia selvitettiin laajalla Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2021 –tutkimuksella. Kyselyllä kartoitettiin eri alojen ammattilaisten näkemyksiä väestön hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen nykytilasta sekä niiden kehityssuunnista. Tutkimus tehtiin nyt neljännen kerran vuodesta 2009 alkaen.

Tulosten perusteella väestön hyvinvointi on yleensä säilynyt vuoden 2017 tasolla ja on parempi kuin vuonna 2009. Yhdenkään väestöryhmän asemaa ei nähdä heikompana kuin vuonna 2009, ja mm. vammaisten, lapsiperheiden ja maahanmuuttajien asema on parantunut selvästi reilussa kymmenessä vuodessa.

Mielenterveysongelmaisten hyvinvointi on nyt samalla tasolla kuin vuonna 2009, mutta on kuitenkin heikentynyt edellisestä tutkimuskerrasta vuonna 2017.Mielenterveyspalvelujen tarjonta ei ole kasvanut samalla tavalla kuin mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Palvelujen saatavuutta alueella rajoittaa osaltaan paheneva pula osaavasta henkilöstöstä myös muissa palveluissa.

Yksinäisyydestä johtuvien ongelmien koetaan lisääntyneen, samoin päihteiden ongelmakäytön. Yksinasuvien hyvinvointiin on vaikuttanut osaltaan koronaepidemia.

Vaikka työttömyys on kokonaisuutena vähentynyt vuodesta 2017, on pitkäaikaistyöttömyys edelleen vaikea ongelma alueella.  Pitkäaikaistyöttömyyteen liittyy usein esimerkiksi terveyteen liittyviä ongelmia.

Hyvin toimiva julkinen liikenne on hyvinvointipalvelujen saatavuuden kannalta monelle väestöryhmälle erittäin tärkeää, mutta sen uskotaan edelleen heikentyvän seuraavien neljän vuoden aikana.

Sote-uudistuksen uskotaan vaikuttavan merkittävästi väestön hyvinvointiin. Asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä nähdään tärkeänä hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen yhteistyö.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan asukkaiden hyvinvointia selvitettiin laajalla Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2021 –tutkimuksella. Maalis-huhtikuussa toteutetulla kyselyllä kartoitettiin eri alojen ammattilaisten näkemyksiä alueen väestön hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen nykytilasta sekä niiden kehityssuunnista.  Hyvinvointi ajateltiin tutkimuksessa laaja-alaisena käsitteenä, joka kattaa yksilön terveyden, sosiaaliset suhteet ja verkostot, toiminnan, elinolot, ympäristön ja palvelut.

Aineisto:

Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2021, raportti (pdf)

Lisätietoja:

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Heikki Miettinen, tutkimuspäällikkö FCG Finnish Consulting Group Oy, 0500 762675, heikki.miettinen@fcg.fi

Maakuntien osalta lisätietoja antavat:

  • Varpu Rajaniemi, aluekehitysjohtaja, Pohjanmaan liitto, 044 320 6561, varpu.rajaniemi@obotnia.fi
  • Marko Rossinen, kunta-asiamies, Etelä-Pohjanmaan liitto, 040 3563 933, marko.rossinen@etela-pohjanmaa.fi
  • Kai-Eerik Känsälä, kulttuurikoordinaattori, Keski-Pohjanmaan liitto, 040 138 9038, kai-eerik.kansala@keski-pohjanmaa.fi