Virtuaalinen opintomatka ja temaattinen työpaja Ranskan Bretagnessa


Lääkäri osoittaa stetoskooppia kohti katsojaa. Stetoskoopin ympärillä on symboleja liittyen terveyteen ja hyvinvointiin, esimerkiksi sydän ja ambulanssi.

Neljän bretagnelaisen sähköisen terveyspalvelujen hyvän käytännön levittäminen Eurooppaan!

Marraskuussa Biotech Santé Bretagne järjesti eurooppalaisille kumppaneilleen virtuaalisen opintomatkan ja temaattisen työpajan edistääkseen sähköisten terveyspalvelujen alueellisia innovaatioita. Sähköisten terveyspalvelujen innovointi on erittäin vahvaa Bretagnessa ja siellä tuetaan asiakaslähtöisiä terveyspalveluja. Sähköiset terveyspalveluteknologiat helpottavat kommunikointia terveysalan ammattilaisten tai lääkäreiden ja heidän potilaidensa välillä. Nämä käytännöt mahdollistavat etenkin lääketieteellisen etäkonsultaation, mikä on välttämätöntä nykyisessä tilanteessa. Neljä esimerkkiä alueen sähköisten terveyspalvelujen osaamisesta on esitelty eurooppalaisille sidosryhmille INTENCIVE-hankkeessa. Bretagnessa Biotech Santé Bretagne hallinnoi hanketta; Bretagnen aluehallinto ja GCS e-Santé Bretagne ovat alueellisia kumppaneita, jotka tukevat sähköisten terveyspalvelukäytäntöjen kehittämistä sekä sitouttavat käyttäjiä alueellisessa hankkeessa.

e-KerMed alueellinen portaali Bretagnen etälääketieteen tarjontaan

GCS e-Santé Bretagnen ylläpitämä e-KerMed on portaali alueen etälääketieteen tarjontaan. Sen avulla terveysalan ammattilaiset voivat etsiä tarjolla olevia etäkonsultointi-, etäasiantuntija- sekä etäavustajapalveluja.

Lisätietoa portaalista ranskaksi täältä.

Etälääketiede Pôle Saint-Hélierissä (krooniset haavat)

Pôle Saint-Hélier on kehittänyt erityisesti kroonisten haavojen hoitoon sopivan etälääketieteen palvelun, joka tuo terveysalan ammattilaisten asiantuntemuksen potilaiden koteihin tai palvelutaloihin. Koronaepidemian aikana palvelua on laajennettu myös muille lääketieteen erikoisaloille.

Lisätietoa käytännöstä ranskaksi täältä.

REHAB Lab (Kerpape): liikuntarajoitteisia henkilöitä hyödyttävää 3D-tulostusta

Kerpapen kuntoutuskeskus on luonut kuntoutuslaboratorion, jonka avulla liikuntarajoitteiset henkilöt voivat valmistaa teknisiä apuvälineitä itselleen 3D-tulostuksella.

Lisätietoa kuntoutuslaboratoriosta ranskaksi täältä.

Innovatiivinen lääketieteellinen hoito-ohjelma uusien itsemurhayritysten ehkäisemiseksi (Brestin yliopistollinen sairaala)

Tämä alueellinen ohjelma on toteuttanut verkkosovelluksen, jonka algoritminen järjestelmä räätälöi sairaalasta kotiutettujen itsemurhaa yrittäneiden potilaiden tarkkailua sekä lyhyitä tiedonjakamiskontakteja uusien itsemurhayritysten ehkäisemiseksi. Sovelluksen kehitti Sys.vision yritys.

Temaattinen työpaja sähköisten terveyspalvelujen innovatiivisista ekosysteemeistä

Neljän hyvän käytännön esittelyn jälkeen järjestettiin temaattinen työpaja aiheesta ”sähköisten terveyspalvelujen innovatiiviset ekosysteemit”. Työpajassa keskusteltiin ECHAlliance-verkoston (European Connected Health Alliance) monikansallisen ja alueiden välisen toiminnan eduista sekä esiteltiin bretagnelaisia ja suomalaisia innovatiivisia ekosysteemejä.

Hyvien käytäntöjen vaihto ja temaattinen työpaja järjestettiin osana INTENCIVE -hanketta, jonka kumppaneina Etalä-Pohjanmaalta ovat maakuntaliitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Lisätietoa hankkeesta englanniksi sen kotisivuilta ja lyhyesti suomeksi Etelä-Pohjanmaan liiton sivuilta.

Lisätietoa:

Sanna Inkeri
Etelä-Pohjanmaan liitto
puh. 040 162 6150

Sami Perälä
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
puh. 040 830 0320