CLAY-hankkeessa alkaa toimenpidevaihe


Valkoisia 3D-tulostettuja keramiikkaesineitä.

Keramiikan alan kehittämiseen tähtäävä CLAY-hanke on edennyt tärkeään välivaiheeseen. Hanke pääsi vauhtiin syksyllä 2018, ja toukokuun lopussa päättyi sen ensimmäinen vaihe. Sen tärkeimpänä tuloksena valmistuivat hankekumppaneiden alueelliset toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmat perustuvat ensimmäisen vaiheen kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon.

Kokemusten vaihto CLAY-hankkeessa on tuonut esiin sen, että myös alueet, joilla keramiikka on perinteisesti ollut tärkeä elinkeino, kohtaavat tuttuja haasteita. Näitä ovat esimerkiksi kansainvälinen kilpailu keramiikan tuotannossa, paine ottaa käyttöön uusia teknologioita ja soveltaa digitalisaatiota. Toisaalta pienet keramiikkayritykset näkevät hyväksi kuluttajakäyttäytymisen muutokset, kuten sen, että ihmiset yhä useammin suosivat lähituotantoa myös kädentaitotuotteissa.

– CLAY-hankkeen haasteena on Etelä-Pohjanmaalla ollut se, että keramiikan toimiala on täällä kapea verrattuna hankkeen muihin kumppanialueisiin. Siksi toimintasuunnitelmassa on haluttu huomioida laajemmin kädentaitoyrittäjyyden tukemista, kuvaa hankkeen projektikoordinaattori Elisa Kraatari.

Interreg Europe -ohjelman hankkeitten yleinen tavoite on vaikuttaa aluepolitiikan välineisiin eri teemoissa. CLAY toimintasuunnitelman avulla vahvistetaan keramiikka-alan ja muiden kädentaitoyrittäjien toimijaroolia aluekehitystyössä.

– Käsi- ja taideteollisen alan tuotanto on 2000-luvun aikana käynyt läpi uudenlaista murrosta Suomessa ja koko Euroopan alueella. On tärkeää, että alan yrittäjät ja toimijat osaavat kertoa murroksen vaikutuksista ja kehittämistarpeistaan tavoilla, jotka vastaavat 2020-luvun aluekehitystyötä. Vähintään yhtä tärkeää on, että julkishallinnon toimijat ja viranomaiset osaavat sovittaa tuki-, neuvonta- ja rahoituspalveluitaan näihin tarpeisiin, Kraatari summaa.

Toimintasuunnitelman tavoitteena onkin laatia myös palvelupolkukuvaus, joka on suunnattu erityisesti kädentaitoyrittäjille ja muille materiaaliperustaisten kulttuuri- ja luovan alan toimialojen yrittäjille.

CLAY-hankkeen toinen vaihe, joka keskittyy toimintasuunnitelman toteuttamiseen, alkoi 1. kesäkuuta ja jatkuu aina vuoden 2023 toukokuun loppuun saakka.

Lue lisää hankkeesta Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta (suomeksi)

Tutustu hankkeen kotisivuihin ja Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelmaan (englanniksi)

Lisätietoja hankkeesta:

Pia Kattelus
Kansainvälisten asioiden päällikkö
p. 040 6825 537

Sanna Inkeri
Kansainvälisten asioiden suunnittelija
p. 040 1626 150