Elpymisväline Etelä-Pohjanmaalla, osa 2/4


EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) näkyy Etelä-Pohjanmaalla energiainvestointeina ja laajakaistatukina.

EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) näkyy Etelä-Pohjanmaalla energiainvestointeina ja laajakaistarakentamisen tukina.

Elpymis- ja palautumistukiväline (joka tunnetaan myös nimellä RRF, lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Recovery & Resilience Fund) on NextGenerationEU-elpymisvälineen suurin ohjelma. Esittelimme NextGenerationEU-välineen päätavoitteet ja rahoituspohjan tiedotuskampanjamme ensimmäisessä osassa. Juttusarjan kolmannessa osassa puolestaan selvitämme, miten REACT-EU-välineen avulla tuetaan maakunnan elinkeinoelämän elpymistä koronapandemiasta. Viimeisessä osassa tarkastelemme, kuinka JTF-rahaston avulla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta koituvia haittavaikutuksia.

RRF:n tavoitteena on lieventää koronapandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Tukivälineellä rahoitetaan myös yhteiskuntien rakenteellisia muutoksia. Tarkoituksena on, että EU-maat uudistavat talousjärjestelmiään tukivälineen varojen avulla.

Euroopan komissio on julkaissut interaktiivisen hankekartan, johon on koottu RRF-rahoitusta saaneita hankkeita EU-maissa. Kartan tietoja päivitetään säännöllisesti.

Uudistusten myötä eurooppalaisten talousjärjestelmien on määrä kestää jatkossa paremmin koronakriisin kaltaisia äkillisiä muutoksia. Merkittävä osa tukivälineen avulla tehtävistä uudistuksista liittyvät vihreään siirtymään ja digitalisaatioon.

Suomi on laatinut muiden EU-maiden tavoin oman suunnitelmansa elpymis- ja palautumistukivälineen varojen käytöstä. Tukivälineen kautta jaetaan Suomessa yhteensä 1,8 miljardia euroa. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, kasvattaa tuottavuutta, nostaa työllisyysastetta, nopeuttaa hoitoon pääsyä sekä edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.

Mihin elpymis- ja palautumistukivälineen rahoja käytetään Etelä-Pohjanmaalla?

RRF-rahoitusta virtaa maakuntaamme useasta eri lähteestä. Ensimmäiset RRF-rahoitushaut ovat päättyneet ja rahaa on lähtenyt liikkeelle, osa on tällä hetkellä käynnissä ja tulevaisuudessa on odotettavissa lisää hakuja. Tämä artikkeli kuvaa siis elpymis- ja palautumistukivälineen vaikutuksia maakunnassa sen perusteella, mitä rahojen jaosta on vuoden 2022 lokakuun loppuun mennessä päätetty.

Investointeja puhtaaseen energiaan

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää RRF-rahoitusta tukeakseen energiainvestointeja, joilla edistetään puhtaan energian ratkaisuja. Ministeriö teki 4.10.2022 ensimmäiset päätöksensä kuuden hankkeen tukemisesta Suomessa. Näistä kuudesta hankkeesta kaksi kohdistuu Etelä-Pohjanmaalle.

Energiayhtiö Ilmatar Energy Oy:lle myönnettiin 19,5 miljoonaa euroa tukea aurinkovoimapuiston rakentamiseen. Yhtiö on jo rakentamassa Alajärvelle tuulivoimapuistoa, ja nyt tukea saanut aurinkovoimapuisto on tarkoitus rakentaa sen välittömään yhteyteen. Alajärven ja Kyyjärven alueille valmistuva uusiutuvan energian puisto hyödyntää tuuli- ja aurinkovoiman yhdistelmää, mikä tehostaa mm. maankäyttöä ja tasapainottaa sään vaikutuksia sähköntuotantoon.

Alajärven Luoma-ahossa päätoimipistettään pyörittävälle Mäkelä Alu Oy:lle myönnettiin puolestaan 2,85 miljoonaa euroa tukea tuotannon sähköistämiseen. Alumiinin valmistukseen erikoistunut Mäkelä Alu on käynnistänyt yli kymmenen miljoonan euron suuruisen kehitysohjelman, jonka tavoitteena on tehdä yrityksen tuotannosta hiilineutraalia vuoteen 2025 mennessä. Sähköistämällä tuotantoaan yritys vähentää merkittävästi nestekaasun käyttöä.

Tukea laajakaistarakentamiseen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom käynnisti uuden laajakaistatukiohjelman 3.2.2022. Ohjelman tavoitteena on tukea laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille verkkoja ei markkinaehtoisesti todennäköisesti rakennettaisi. Tukiohjelma rahoitetaan elpymis- ja palautumistukivälineestä, ja se on suuruudeltaan 32 miljoonaa euroa.

Etelä-Pohjanmaalla kiinteitä ja nopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s laajakaistayhteyksiä on saatavilla heikosti. Noin 45 prosentille maakuntamme kotitalouksista on tällä hetkellä saatavilla kiinteä ja nopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s laajakaistayhteys. Tällaisten laajakaistayhteyksien saatavuus oli koko maassa vuoden 2021 lopussa 71 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaan kunnissa onkin kiinnostusta hyödyntää EU:n elpymisvälineen laajakaistarakentamisen tukea. Kurikka on ensimmäisenä tarttunut mahdollisuuteen, ja Etelä-Pohjanmaan liitto on julistanut kiinteän laajakaistarakentamisen tuen haettavaksi kaupungin alueelle.

Myös Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri ovat kertoneet kiinnostuksestaan tuen hyödyntämiseen ja selvittävät mahdollisuuksiaan osallistua. Julkisen tuen saaminen edellyttää kunnilta omaa maksuosuutta laajakaistahankkeessa.

Ähtärissä on asetettu rohkea tavoite saada kaupunkiin sataprosenttinen hyvien tietoliikenneyhteyksien kattavuus. Toivottavasti myös muissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa lähdetään hyödyntämään tätä tukimahdollisuutta. Aikataulullisesti se edellyttää, että prosessit tuen hakemiseksi kunnissa ja Etelä-Pohjanmaan liitossa aloitetaan viimeistään maaliskuussa 2023.

RRF ei ole ainoa NextGenerationEU-välineen ohjelma, jonka avulla rahoitetaan laajakaistayhteyksien rakentamista maakunnassa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut elpymisvälineen maaseudun kehittämiseen kohdennetuilla varoilla kuutta laajakaistahanketta. ELY-keskus myönsi yhteensä 1,52 miljoonaa euroa tukea laajakaistaverkon rakentamiseen Kauhajoen, Lapuan, Kurikan ja Kauhavan alueille.

Venäjän hyökkäyksen vaikutukset

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut maailmanlaajuisia energiamarkkinoiden häiriöitä. Puuttuakseen näihin häiriöihin Euroopan komissio on laatinut REPowerEU-suunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on lopettaa maanosamme riippuvuus Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista.

Elpymis- ja palautumistukiväline on tärkeässä roolissa REPowerEU-suunnitelman toteutuksessa. Komissio ehdotti 18.5.2022 tukivälinettä koskevan asetuksen muuttamista siten, että EU-maiden elpymissuunnitelmiin lisättäisiin REPowerEU-luvut.

Kytkemällä REPowerEU-suunnitelman osaksi elpymis- ja palautumistukivälinettä EU-maat voivat rahoittaa energiajärjestelmiensä uudistamista tukivälineen avulla. EU:n tavoitteena on lisätä maanosamme energiaomavaraisuutta ja puhtaan energian käyttöä. Neuvotteluja REPowerEU-suunnitelman lopullisista sisällöistä käydään parasta aikaa EU-tasolla.