Elpymisväline Etelä-Pohjanmaalla, osa 4/4


JTF-rahasto Etelä-Pohjanmaalla, kuvituskuva.

JTF-rahaston avulla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä koituvia haittavaikutuksia.

Tässä tiedotuskampanjamme viimeisessä osassa perehdymme NextGenerationEU-elpymisvälineen JTF-rahastoon. Elpymisvälineen yleisen esittelyn löydät kampanjan ensimmäisestä osasta. Toisessa osassa tutkimme, kuinka RRF-rahoitus konkretisoituu Etelä-Pohjanmaalla energiainvestointeina ja laajakaistarakentamisen tukina. Kolmannessa osassa puolestaan selvitimme, miten REACT-EU-välineen avulla tuetaan maakunnan elinkeinoelämän elpymistä koronapandemiasta.

JTF-lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Just Transition Fund (suomeksi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto). Rahaston tarkoituksena on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa.

Suomessa JTF-rahaston toimet perustuvat hallitusohjelman tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Rahastolla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta koituvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia.

Käytännössä tämä tarkoittaa elinkeinojen monipuolistamista, alalla työskennelleiden henkilöiden uudelleenkoulutusta, turpeen korvaamiseen liittyvien ratkaisujen kehittämistä sekä ympäristöllisten haittavaikutusten korjaamista.

Euroopan komissio hyväksyi JTF-toimet osaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa joulukuussa 2022. Toimeenpano käynnistyy vuonna 2023.

Mihin JTF-rahoitusta käytetään Etelä-Pohjanmaalla?

JTF-rahoitusta on Etelä-Pohjanmaalla käytettävissä lähes 41 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021–2027. Valtaosa näistä rahoista lähtee liikkeelle jo vuoden 2023 aikana.

Etelä-Pohjanmaalla on laadittu alueellinen JTF-toimintasuunnitelma, jota maakunnassa rahoitettavien hankkeiden on toteutettava. Rahoittajina alueella toimivat Etelä-Pohjanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Liiton roolina on rahoittaa yleisiä kehittämishankkeita, joihin voi tietyissä tapauksissa sisältyä myös esimerkiksi oppilaitosten hankkeissa kone- ja laiteinvestointeja. ELY-keskus puolestaan vastaa yritysrahoituksesta, työllisyyden, osaamisen ja osallisuuden kehittämishankkeista sekä ennallistamis- ja vesistökunnostushankkeista.

Etelä-Pohjanmaan liitto tulee järjestämään JTF-rahoitukseen liittyviä infotilaisuuksia ennen hakujen avautumista. Tieto avautuneista JTF-hauista löytyy www.rakennerahastot.fi-sivustolta, minkä lisäksi rahoittajat tiedottavat hauista omilla kanavillaan.