Energiantuotanto Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2050 -selvitys on valmistunut


Tuulivoimala, jonka ohi lentää lintuparvi.

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liiton tilaama selvitys maakuntien energiantuotannon tulevaisuudesta vuoteen 2050 on valmistunut. Työ toimii keskeisenä taustaselvityksenä maakunnan strategisessa suunnittelussa, eli maakuntakaavan ja maakuntastrategian valmistelussa. Strategisen suunnittelun näkökulmasta erityisen tärkeää on ennakoida energiamurrosta ja tunnistaa sen vaikutuksia.

‒ Energiantuotantokenttä on mittavien uudistusten edessä sen irtautuessa fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvaa, päästötöntä energiaa. Selvityksessä tutkitaan mahdollisuuksia siirtyä päästöttömään energiatuotantojärjestelmään, arvioidaan energian tarvetta vuoteen 2050, selvitetään potentiaalisimpia päästöttömän energian tuotantojärjestelmiä sekä eri energiatuotantomuotojen vahvuuksia maakunnittain, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja selvittää.

Selvitys käynnistettiin loppuvuonna 2020 ja se toteutettiin asiantuntijatyönä sisältäen paikallisten ja kansallisten toimijoiden asiantuntijahaastatteluita, kyselyn sekä työpajan. Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy.

Selvityksestä on julkaistu loppuraportti (pdf) sekä raportin tiivistelmä (pdf).

Energiantuotanto Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2050- selvityksen sekä muita energiantuotantoon liittyviä selvityksä ja raportteja löydät aluesuunnittelun selvitykset -sivulta.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845, suunnittelupäällikkö Mari Pohjola, puh. 040 610 8445.