Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma uudistuu – mikä muuttuu?


Tie, joka halkoo peltoaukeaa.

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos on valmistunut ja parhaillaan lausuttavana. Liikennejärjestelmäsuunnitelma on maakunnan pitkän tähtäimen liikenteen monialainen kehittämispolku. 

Uudessa suunnitelmassa on pyritty edeltäjiään vahvemmin huomioimaan kaikki kulkumuodot ja liikkumisen palvelut sekä vastaamaan ilmastotavoitteisiin ja kestäviin liikkumistapoihin liittyviin haasteisiin. Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma julkaistiin vuonna 2014 ja siihen tehtiin päivitys 2017.  

Mitä uutta liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys tuo?  

  • Tavoitteet. Etelä-Pohjanmaan uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet on asetettu vastaamaan valtakunnallista Liikenne 12 -suunnitelmaa ja konkretisoitu Länsi-Suomen liikennestrategian mukaisesti.  
  • Toimenpiteet. Kärkitoimenpiteitä on asetettu vain rajallinen joukko, ja ne sisältävät kestävän liikkumisen ja liikenteen palveluiden toimenpiteitä väyläinvestointien lisäksi.  
  • Seuranta. Liikennejärjestelmän kehittymisen seurantaan on luotu mittaristo, jonka puitteissa työn toteutumista säännöllisesti seurataan.   
  • Työtapa. Maakunnallisen liikennejärjestelmäryhmän lisäksi perustetaan seudulliset työryhmät valmistelemaan ja tukemaan työtä.  
  • Esitysmuoto. Uusi liikennejärjestelmäsuunnitelma on luotu ainoastaan digitaaliseen muotoon, verkkosivuksi
  • Päivitykset jatkossa. Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma ja liikennejärjestelmätyö on muodostettu jatkuvaksi eli tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältää kaikki kulkumuodot käyttäjineen, toimijoineen ja liikennevälineineen sekä niiden infrastruktuurin kehittämisen. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos on nähtävissä osoitteesta: https://epliitto.fi/ljs Palautetta keräämme 12.3.2021 saakka. Saatua palautetta hyödynnämme suunnitelman viimeistelyssä. Työ on toteutettu vuorovaikutteisesti yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksytään maakuntahallituksessa keväällä 2021. 

Palautteen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta voi jättää osoitteeseen: kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi  

Mari Pohjola
Suunnittelupäällikkö 
p. 040 6108 445