FRIDGE-hankkeen projektikokous järjestettiin Kreikassa


FRIDGE-hankkeen projektipartnerit ryhmäkuvassa.
Hankekokoukseen osallistui kumppaneita kuudelta alueelta Unkarista, Romaniasta, Saksasta, Suomesta, Belgiasta ja Kreikasta.

Kansainvälisen FRIDGE-hankkeen kumppanit Euroopan eri alueilta tapasivat toisiaan pitkästä aikaa kasvokkain, kun hankkeen kansainvälinen projektikokous järjestettiin Kreikassa, Länsi-Makedonian alueella, syyskuun lopussa. Puolitoistapäiväisen kokouksen aikana hankekumppanit tutustuivat hyviin elintarvikealan käytäntöihin sekä keskustelivat myös hanketeknisistä asioista. Kokous järjestettiin Velventosin kauniissa kaupungissa Länsi-Makedonian yliopiston isännöimänä.

Länsi-Makedonian alue on ainoa Kreikan sisämaa-alue, jolla ei ole merenrantaa rajana. Meren sijasta alueella sijaitsee kuitenkin useita järviä, joista useat ovat tekojärviä. Profiililtaan alue on melko vuoristoista ja lumiset talvet eivät ole olleet siellä tavattomia.

Velventosin kaupunki sijaitsee Polyfytou-nimisen tekojärven rannalla. Järvi on rakennettu alueelle 1900-luvun alkupuolella ja sen rakentamisella on ollut suuri vaikutus alueelle ja erityisesti sen mikroilmastoon. Järven ansiosta alueella viljellään tänä päivänä tuottoisasti erilaisia hedelmiä ja alueella sijaitsikin useampi, menestyvä hedelmän tuottajien osuuskunta, joihin hankekumppanit pääsivät myös tutustumaan.

Hyviä käytänteitä Kreikasta

Ensimmäisenä kokouspäivänä asialistalla oli hyvien elintarvikealan käytänteiden esittelyä hankekumppaneiden kesken. Käytänteitä esiteltiin niin Kreikasta kuin muiltakin kumppanialueilta.

Päivän aluksi kuultiin mielenkiintoinen esitys Länsi-Makedonian alueella toimivan Enterprise Europe Networkin (EEN) toiminnasta paikallisten elintarvikealan yritysten kansainvälistymisen edistäjänä. Enterprise Europe Network (EEN) toimii Länsi-Makedoniassa paikallisen kehittämisyhtiön, ANKO:n, yhteydessä. ANKO on Suomen Leader-yhdistyksiä muistuttava organisaatio.

Spyros Kellidis ja Liana Papaterpou istuvat kokouspöydän ääressä ja esittelevät Enterprise Europe Networkin toimintaa.
Spyros Kellidis (keskellä) and Liana Papaterpou (oikealla) esittelivät projektipartnereille Länsi-Makedonia Enterprise Europe Networkin aktiivista toimintaa.

Paikallinen EEN on osallistanut alueen yrityksiä etsimään kansainvälisiä kumppanuuksia muun muassa erilaisiin kansainvälisiin match-making -tapahtumiin ja elintarvikealan messuihin osallistumalla. Vuosien varrella he ovat olleet mukana järjestämässä myös lukuisia kansainvälisiä tapahtumia ja olleet erittäin aktiivinen toimija EEN-verkostossa kansainvälisesti.

EEN toiminnan lisäksi ANKO on ollut keskeisesti tukemassa paikallisten sahramin viljelijöiden perustamaa Krokos Kozanis -osuuskuntaa. Heidän toimestaan on rahoitettu erilaisia tuotekehitysprojekteja sekä edesautettu osuuskunnan kansainvälistä verkostoitumista muiden sahramin tuottajien kanssa.

Esimerkit muilta hankealueilta

Kokouksessa esiteltiin myös hyviä käytäntöjä muilta hankealueilta.  Tolnan alueelta Unkarista esiteltiin paikallinen Leader-hanke, jossa on edistetty paikallisten elintarvikkeiden myyntiä paikallisissa ruokakaupoissa. Harghitan alueelta Romaniasta esiteltiin hilloja ja mehuja tuottavien perheiden perustamaa yhdistystä, joka valmisti tuotteita yhteisen brändin alla.

Saksasta, Baijerin alueelta esiteltiin taas paikallisen ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivaa elintarvikealan startupien kiihdyttämöä ja sen paikallista toimintaa. Etelä-Pohjanmaalta partnereille esiteltiin Food Team ja Food Forum -verkostojen toimintamallia. Itä-Flanderin alueelta Belgiasta esiteltiin myös kahta alueellista elintarvikealan osuuskuntaa, jossa elintarvikeyrityksen eri aloilta tekivät yhteistyötä alueen ruokatuotannon edistämiseksi.

Hyvien käytänteiden jalkautus Etelä-Pohjanmaalle

Kaiken kaikkiaan kokous oli onnistunut ja hankekumppanit oppivat aimo annoksen lisää elintarvikealan kehittämisestä. Hankkeen loppuvaiheessa muilta alueilta opittuja käytänteitä pyritään jalkauttamaan kunkin partnerin toimesta omille alueille alueellisen toimintasuunnitelman muodossa.  

Etelä-Pohjanmaalla alueellista toimintasuunnitelmaa työstetään tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja sen työstämiseksi torstaina 28.10.2021 klo 12 alkaen järjestetään seuraava alueellinen toimintasuunnitelmatyöpaja.

Työpajassa lähdetään määrittämään konkreettisia toimintoja, joilla elintarvikealan yrityksille luodaan alueelle tulevaisuudessa kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Mikäli aihepiiri ja sen alueellinen kehittäminen kiinnostaa, kannattaa työpajaan ehdottomasti ilmoittautua!

Lisätiedot hankkeesta ja työpajoista

Lisätietoja hankkeesta ja työpajoista antaa projektikoordinaattori Hanna Meriläinen, Etelä-Pohjanmaan liitosta sähköpostilla hanna.merilainen@etela-pohjanmaa.fi