Hankehakemusruuhkaa


Kasoittain kolikoita

Päättyneet haut

Etelä-Pohjanmaan liitolle osoitettiin loppuvuodesta 2020 hanketoimintaan aluekehittämisen koronaelvytysvaroja. EAKR-hankkeille kohdennettavaa rahoitusta saatiin 1,45 miljoonaa euroa ja kansallista alueiden kehittämisrahaa (ns. AKKE-rahoitus) 763 000 euroa.

Hankehaut avattiin ennen joulua. Tammikuun puolivälissä päättyneeseen EAKR-hakuun saatiin 14 hakemusta, joilla haettiin tukea lähes 1,9 miljoonaa euroa. Hakemukset liittyivät muun muassa ruoka-alan kehittämiseen, digitalisuuden edistämiseen eri toimialoilla, omistajanvaihdosten edistämiseen uusin tavoin sekä kiertotalousinnovaatioihin.

AKKE-rahoituksesta Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus korvamerkitsi etukäteen 300 000 euroa jo aiemmin rahoitetuille kuntien elinkeinojen kehittämistä poikkeusaikana tukeville hankkeille. Näin hankkeet koronatilanteen pitkittyessä voivat jatkaa hankkeissa tapahtuvaa kehittämistyötä. Vaativien kansainvälisten hankkeiden valmisteluun maakuntahallitus kohdensi 60 000 euroa. Vapaasti haettavaksi jäi reilu 400 000 AKKE-rahoitusta. Hakemuksia saatiin määräajassa seitsemän, ja haettu tuki oli 300 000 euroa.

Kaikkien nyt käsittelyssä olevien EAKR- ja AKKE-hakemusten on tuettava Etelä-Pohjanmaan alueellista selviytymissuunnitelmaa, joka tunnetaan nimellä EPKE – Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin. Hakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti. Hakijoille lähetetään helmikuun loppuun mennessä tietoa käsittelyn etenemisestä.

Tulevat haut

AKKE-rahoituksen seuraava hakujakso päättyy 26.2.2021. Siihen mennessä tulleet hakemukset käsitellään ja arvioidaan yhdellä kertaa.

Keväällä Etelä-Pohjanmaan liitolle on tulossa noin 2,4 miljoonaa euroa REACT-EU -elvytysrahoitusta. Rahoitus kytketään nykyiseen rakennerahasto-ohjelmaan siten, että sille lisätään ohjelmaan kokonaan oma toimintalinja. Liiton rahoitettavaksi tulevien toimien tulee linkittyä digitalisaatiota tai vihreää siirtymää tukevaan innovaatiotoimintaan. Rahoitus avautuu haettavaksi maaliskuun puolivälissä.

Tietoja AKKE-rahoituksen hakemisesta: https://epliitto.fi/hankerahoitus/maakunnallinen-kehittamisrahoitus-akke/

REACT-EU -rahoitushaun avautumisesta tiedotetaan www.rakennerahastot.fi -sivustolla.