JTF-haku yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille


JTF-haku yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille aukeaa 16.10.2023.

Etelä-Pohjanmaan liitto avaa vuoden 2023 toisen JTF-hakujakson 16.10.2023 ja hakemuksia voi jättää EURA2021-järjestelmässä 5.12.2023 saakka. Haettavana on yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa.

Hakuilmoitus

JTF-rahoitusta myönnetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, jonka tavoitteena on ehkäistä turpeen energiakäytön vähenemisestä johtuvia haittavaikutuksia niistä eniten kärsivillä alueilla. Näitä haittavaikutuksia ehkäiseviä keinoja ovat muun muassa aluetalouden monipuolistaminen, uuden tai uudistuvan yritystoiminnan luominen, uusiutuvan energiatuotannon lisääminen ja turpeen korvaavien ratkaisujen kehittäminen.

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma-asiakirjan sekä Etelä-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymäsuunnitelman mukaisia.

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden lisäksi voimme rahoittaa myös alue- ja rakennepolitiikan ohjelman mukaisia, osaamista ja innovointivalmiuksia kehittäviä kone- ja laiteinvestointeja. Investointien tulee pääsääntöisesti liittyä samaan kokonaisuuteen kytkeytyvään kehittämishankkeeseen.

Hakuilmoitukseen pääset tästä linkistä.

Liitteet

Hakemusten liitteenä tulee toimittaa DNHS-arviointilomake, jonka voi ladata alla olevasta linkistä.

Hakuinfo

Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää hakua koskevan hakuinfon kaikille rahoituksen hakemisesta kiinnostuneille. Info järjestetään Teams-etäyhteydellä maanantaina 30.10.2023 klo 9–10.30. Hakuinfossa käydään läpi samaan aikaan auki olevat kaksi JTF-hakua ja yksi EAKR-haku.

Liity etäyhteydellä hakuinfoon tästä linkistä.

Lisätietoja: kehittämisasiantuntija Mikko Kangas, p. 040 5571 359.