Maakuntaohjelman sisällöt puntarissa


Valkoisia puhekuplia sinisellä taustalla. Koristeellinen.

Kun maakunnallisessa strategiaprosessissa on päästy luonnosvaiheeseen pitkän aikavälin tavoitteiden ja suunnitelmien osalta on aika kääntää katseet vahvemmin maakuntaohjelmaan eli aluekehittämisen asiakirjaan 2022-2025. Maakuntaohjelma tulee nojaamaan maakuntasuunnitelmassa tunnistettuihin tavoitteisiin ja sen rakenne noudattelee maakuntasuunnitelman jakoa kolmeen kokonaisuuteen: Vakaa & vilkas, Joustava & Kestävä sekä Älykäs & taitava. Maakuntaohjelma pyrkii linjaamaan, mitkä ovat ensivaiheen keinot ja toimenpiteet pyrittäessä kohti pitkän tähtäimen tavoitteita. Uutta maakuntaohjelmaa leimaa laajasti elvytys- ja uudistamistoimenpiteet.

Maakuntaohjelman yhteydessä ja osana sitä laaditaan myös Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia käynnistymässä olevalle EU-ohjelmakaudelle eli vuosiksi 2021-2027. Älykkäällä erikoistumisella tarkoitetaan alueiden erikoistumista ja keskittymistä omiin vahvuus- ja kasvualoihin. 

Maakuntaohjelman sisältöjä on valmisteltu monipuolisesti työryhmätyöskentelyssä ja niistä käydään vuoropuhelua keskeisten toimijatahojen kanssa. Tärkeä osa vuoropuhelua tulee olemaan toukokuinen aluekierros, joka aikana kuullaan erityisesti kuntien ja muiden alueellisten toimijoiden näkemyksiä alustaviin ohjelmasisältöihin. Aluekierros järjestetään totuttuun tapaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien kanssa ja esillä ovat myös välineet kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseksi. Tänä vuonna kehittämisen kokonaisuudessa käsitellään maakuntasuunnitelman ja -ohjelman lisäksi myös käynnistyvää kokonaismaakuntakaavan uudistamista.

Alueellisia tilaisuuksia järjestetään tällä kertaa yhteensä seitsemän, kun Isokyrö tulee mukaan Etelä-Pohjanmaan liiton uutena jäsenkuntana omalla tilaisuudellaan. Vallitsevan koronatilanteen takia tilaisuudet tullaan toteuttamaan etäyhteyksin. Tilaisuuksien aikataulu:

  • Seinäjoki pe 7.5. 2021 klo 12.00
  • Ilmajoki & Kurikka 10.5. 2021 klo 12.00
  • Suupohja 18.5. 2021 klo 12.00
  • Järviseutu 20.5.2021 klo 12.00
  • Kauhava & Lapua 24.5. 2021 klo 12.00
  • Isokyrö 25.5. 2021 klo 9.00
  • Kuusiokunnat 28.5. 2021 klo 9.00

Teksti: Sanna Puumala