Missä mennään maakuntakaavan valmistelussa?


Kuvitettu Etelä-Pohjanmaan kartta, jossa on tekstit "Pysy kartalla", "www.epliitto.fi/maakuntakaava" sekä "#EPkaava2050".

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n laadinnan alkuvaiheeseen kuuluva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 15.12.2021-15.2.2022. OAS keräsi ennätysmäärän palautetta, 111 kappaletta, asukkailta, yrityksiltä, järjestöiltä ja viranomaisilta. Kiitos kaikille palautteen antajille! Alkuvuonna keskityimme palautteen läpikäymiseen ja vastineiden laatimiseen, jotka maakuntahallitus hyväksyi maaliskuun kokouksessaan. Seuraavaksi järjestämme aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun, jonka jälkeen etenemme kaavaluonnosta kohden.

Kaavaluonnoksen tekeminen edellyttää riittävää tietopohjaa kaavassa käsiteltävistä asioista. Koska käynnissä on kokonaismaakuntakaavan valmistelu, erilaisia selvityksiä on käynnissä edelleen runsaasti. Tässä kooste ajankohtaisesta valmistelutilanteesta:

  • Viherrakenneselvitys etenee hyvää vauhtia ja valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Etelä-Pohjanmaan sini-viherrakenteen, ekologisten yhteyksien ja ekosysteemipalveluiden selvitystä laatii Ubigu Oy. Sidosryhmät ovat kokoontuneet tähän mennessä kahteen työpajaan.
  • Tuulivoiman lisäselvityksenä tehdään arviointeja ja hankitaan aineistoja maa- ja merikotkan sekä sääksen elinympäristöistä, maisemavaikutuksista, sähkönsiirrosta sekä susien reviireistä. Lisäksi olemme alkuvuonna käyneet ja käymme jatkuvasti neuvotteluita eri tahojen kuten Puolustusvoimien, Ilmatieteenlaitoksen, lintutieteellisten yhdistysten, Luonnonvarakeskuksen, kuntien, tuulivoimayhtiöiden, Fingridin ym. kanssa tuulivoima-alueiden toteuttamisen edellytyksistä.
  • Valtatie 18 pääsuuntaselvitys Seinäjoen ja Alavuden välillä on käynnistynyt ja tien pääsuunnan mahdolliset linjausvaihtoehdot on määritetty. Selvitys toteutetaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa ja selvitystä laatii Destia Oy.
  • Aluerakenteen merkinnät vaativat yhteistä työstämistä ja keskustelua kuntien kanssa. Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää jokaisen kunnan kanssa työpajan touko-kesäkuussa aluerakenteen kehittämisestä.
  • Maa- ja kiviaineshuollon ja niille varattujen alueiden tarkastelemiseksi on käynnissä ns. POSKI (pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhdistäminen) -aineiston päivitys. Selvitys laaditaan yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan liiton kanssa. Hankkeen ensimmäinen osaraportti on valmis ja löytyy verkkosivuiltamme.

Maakuntakaava rakentuu pala palalta selvitystiedon karttuessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti pyrimme saamaan kaavaluonnoksen nähtäville arviolta vuoden vaihteessa 2022-2023. Ole rohkeasti yhteydessä valmistelijoihimme, mikäli kysyttävää maakuntakaavan valmistelusta!

Lisätiedot: Mari Pohjola, suunnittelupäällikkö, p. 040 6108 445

www.epliitto.fi/maakuntakaava