Sopimuksellisen yhteistyön AKKE-rahoitusta haettavana


Etelä-Pohjanmaan liitolle osoitettiin maaliskuun lopussa yhteensä 1,677 miljoonaa euroa kansallista aluekehittämisrahaa, eli niin sanottua AKKE-rahoitusta. Kyseessä on tavanomaiseen tasoon nähden poikkeuksellisen merkittävä resurssi käytettäväksi Etelä-Pohjanmaan kehittämiseen.

Ensimmäistä kertaa AKKE-rahoitusta tuli kolmea eri lajia: omaehtoiseen kehittämiseen 311 000 euroa, sopimukselliseen yhteistyöhön 843 000 euroa ja alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin 523 000 euroa.

Omaehtoisen kehittämisen määräraha on tarkoitettu Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanoa ja hallituksen aluekehittämispäätöstä edistäviin kohteisiin. Nimensä mukaisesti sitä ei siis ole erityisesti korvamerkitty tiettyihin teemoihin.

Alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin tarkoitettu määräraha voidaan käyttää innovatiivisiin ja kokeileviin toimiin, joilla edistetään alueen muutosjoustavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää rakennemuutosten ennakointiin ja tukemiseen, kestävään elinkeinojen uudistamiseen sekä alueiden älykkääseen sopeutumiseen.

Sopimuksellisen yhteistyön määräraha tulee käyttää valtion ja Etelä-Pohjanmaan helmikuussa käymien aluekehittämiskeskustelujen perusteella laaditun yhteistyöasiakirjan mukaisiin teemoihin. Etelä-Pohjanmaalla teemat ovat:

  • osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus
  • Etelä-Pohjanmaan TKI-toiminnan ja digitalisaation tasokorotus
  • ruokamaakunnan ilmastoviisaat ratkaisut.

Yhteistyöasiakirjassa avataan tarkemmin teemojen sisältöä ja tavoitteita sekä kerrotaan kuhunkin teemaan käytettävissä oleva rahamäärä.

Etelä-Pohjanmaan liitossa on ensimmäiseksi avattu sopimuksellisen määrärahan haku 14.4.2022. Rahoitukseen haetaan yhteistyöasiakirjan teemoja tukevia AKKE-hankkeita, jotka ovat sisällöltään konkreettisia ja selkeästi rajattuja ja joissa on uutuusarvoa. Myös selvityksiä tai vastaavia voidaan rahoittaa, jos niillä on uutuusarvoa ja laajaa hyödynnettävyyttä maakunnassa. Rahoitusta voidaan myöntää myös vaativien kansainvälisten hankkeiden valmisteluun. Yritysten suoraan tukemiseen liitto ei voi osallistua.

Haku on jatkuva siten, että hakujakso päättyy aina kuukauden lopussa, jolloin käsittelyyn otetaan kunkin kuukauden loppuun mennessä saapuneet hakemukset. Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta löytyy lisätietoja lomakkeista sekä hakuilmoituksesta ja -ohjeesta.

Sopimuksellisen määrärahan käyttöaika on vuoden 2024 loppuun mennessä. Muissa AKKE-määrärahoissa ei ollut vastaavaa ehdotonta käyttöajan takarajaa, ja niiden haku avataan myöhemmin tänä vuonna.

Teksti: Heli Rintala