Toimenpidesuunnitelma Etelä-Pohjanmaan mielikuvan kehittämisestä on julkaistu


Haarautuva joki peltomaisemassa.

Etelä-Pohjanmaan liitto on julkaissut toimenpidesuunnitelman maakunnan mielikuvan kehittämisestä. Suunnitelman sisältämät kymmenen toimenpide-ehdotusta perustuvat keväällä 2023 teetettyyn imago- ja tunnettuustutkimukseen, joka kartoitti suomalaisten näkemyksiä Etelä-Pohjanmaasta.

Etelä-Pohjanmaan liitossa on ollut käynnissä 1.2.–30.11.2023 Tietoa Etelä-Pohjanmaan vetovoiman tueksi -esiselvityshanke, jonka tavoitteena on nimensä mukaisesti ollut tuottaa tietoa maakunnan vetovoiman kehittämisen avuksi. Hanke on rahoitettu Alueiden kestävä kasvu ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahaston varoilla.

Etelä-Pohjanmaan maakunnan väkiluku on laskenut yhtäjaksoisesti vuodesta 2013 lähtien, mikä heikentää alueen elinvoimaa. Mielikuvat alueesta vaikuttavat puolestaan osaltaan siihen, mihin ihmiset kotinsa perustavat ja missä lomiansa viettävät. Käsitykset alueesta voivat vaikuttaa myös sijoituspäätöksiin. Mielikuvilla on siis vaikutusta alueen menestykseen.

Osana hanketta Etelä-Pohjanmaan liitto tilasi Taloustutkimukselta maakunnan imago- ja tunnettuustutkimuksen keväällä 2023. Tutkimuksen tulokset ovat julkisesti saatavilla liiton verkkosivuilla. Tuloksia on esitelty usealle taholle – mm. maakunnan medialle, kuntaviestijäverkostolle ja kunnallisjohdolle – ja maakunnan eri toimijoita on kutsuttu koolle pohtimaan alueen mielikuvatyön kehittämistä syksyllä 2023.

Tutkimustulosten ja niiden työstämisen pohjalta liitto on laatinut seuraavan toimenpidesuunnitelman siitä, miten Etelä-Pohjanmaan tunnettuutta ja imagoa voidaan kehittää.

Imago- ja tunnettuustutkimuksen tulosten valossa voidaan todeta, että maakunnalla nähdään olevan useita positiivisia piirteitä, joita on syytä saattaa entistä paremmin suomalaisten tietoisuuteen. Alueeseen liitetään myös kielteisiä ennakkoluuloja, joiden murtamiseen on niin ikään syytä kiinnittää huomiota. Ehdotetut toimenpiteet tähtäävät sellaisen tulevaisuuskuvan luomiseen, jossa Etelä-Pohjanmaa näyttäytyy hyvänä paikkana elää.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Eeli Salmela, p. 040 5077 510.