CDR EUROPE

Keskeisiä tietoja

 • Virallinen nimi: CDR EUROPE – Corporate Digital Responsibility in Europe.
 • Hankkeen verkkosivut (englanniksi)
 • Kesto: 1. vaihe 1.3.2023–1.3.2026 ja 2. vaihe 1.3.2026–1.3.2027 
 • Pääpartneri: Arezzo Innovation, Italia
 • Partnerit: Regional Government of Tuscany (Italia), Prime Minister’s Office (Unkari), Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (Romania), Catalan Cybersecurity Agency (Espanja), Cap Digital (Ranska), Cork County Council (Irlanti), ja Etelä-Pohjanmaan liitto (Suomi) 
 • Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2021-2027 
 • Kokonaisbudjetti: 1,92 miljoonaa euroa
 • Alueellisen sidosryhmän edustajat: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Into Seinäjoki, Leader Aisapari, Leader Kuudestaan, Leader Liiveri, Leader Suupohja, SeAMK, ja Sedu

Hanke lyhyesti

Hanke liittyy yritysten digitaaliseen vastuuseen. Siinä kuvataan ja siirretään hyviä käytäntöjä eurooppalaisten kumppanien kesken. Hankkeessa myös jaetaan tietoa liittyen CDR:ään sekä toteutetaan kyselyjä maakunnan yrityksille liittyen aiheen osaamistasoon.

CDR EUROPE kannustaa yrityksiä ottamaan huomioon sosiaaliset, taloudelliset, teknologiset ja ympäristöön liittyvät osatekijät digitaaliteknologian ja -prosessien tuotannossa ja käytössä, mukaan lukien:

 • Niiden suhde ihmisiin ja yhteiskuntaan: yksityisyyden suoja, digitaalinen monimuotoisuus/osallisuus ja sosiaalisesti eettiset käytännöt;
 • Taloudellisten vaikutusten vastuullinen hallinta: ihmisten työpaikkojen korvaaminen digitaalisella teknologialla, uusien digitaalisten työpaikkojen luominen, digitalisaation taloudellisten hyötyjen jakaminen yhteiskunnan kanssa.
 • Vastuullinen teknologian luominen: Tekoälyalgoritmit, digitaaliteknologiat, joista ei ole haittaa, kyberturvallisuus ja vastuullinen tietojen validointi.
 • Digitaaliset teknologiat ja ympäristö: vastuulliset hävittämis- ja kierrätyskäytännöt, teknologian elinkaaren pidentäminen ja energiankulutuksen rajoittaminen.
2.-4.4.2024 Cork, Irlanti. Hanketapaaminen Irlannin upeissa maisemissa CDR EUROPE-projektin puitteissa.
Hankekumppanit kokoontuivat Seinäjoella lokakuussa 2023.
Partnereiden edustajat projektin aloitustapaamisessa Italian Arezzossa, 4.5.2023.

Hankekuulumisia

Keräämme tähän alle uutisia ja kuulumisia hankkeesta:

Hankkeen tuotoksia

Tiivistelmät hankkeessa tuotetuista dokumenteista. Koko dokumentin saat luettavaksesi pyytämällä sitä meiltä sähköpostitse.

 • SWOT-analyysi hankealueiden tilanteesta
  • CDR EUROPE -hankkeen alueiden välisessä SWOT-analyysissä on verrattu seitsemän CDR EUROPE -alueen tunnistettuja vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia yritysten digitaalisen vastuun alalla. 
  • Aluetason SWOT-analyysin tavoitteena oli auttaa kumppaneita ymmärtämään lähtökohtansa tällä alalla, alueiden välisellä analyysillä pyritään selvittämään, missä alueille on yhtäläisyyksiä ja eroja.
   • Keskeisimmät vahvuudet: tietoisuuden asteittainen lisääntyminen tietoverkkoturvallisuudesta ja keskittyminen kestävyyteen ja energiankulutuksen vähentämiseen.
   • Keskeisimmät heikkoudet: tietoisuuden puute CDR:stä ja sen eri osatekijöistä, puhtaan kehityksen uudistamisen tehokkuutta mittavien indikaattoreiden puute, kyberturvallisuuden konkreettisten toimenpiteiden vajavaisuus.
   • Keskeisimmät mahdollisuudet: EU-tason sääntely, koulutusmahdollisuuksien lisääntyminen ja kasvava kyberturvallisuuden huomioiminen.​
   • Keskeisimmät uhat: tekoälyn väärinkäyttö, toimenpiteiden läpinäkymättömyys, CDR:ää ei koeta tarpeelliseksi, kansainväliset haasteet.