CDR EUROPE

Keskeisiä tietoja

 • Virallinen nimi: CDR EUROPE – Corporate Digital Responsibility in Europe.
 • Hankkeen verkkosivut (englanniksi)
 • Kesto: 1. vaihe 1.3.2023–1.3.2026 ja 2. vaihe 1.3.2026–1.3.2027 
 • Pääpartneri: Arezzo Innovation, Italia
 • Partnerit: Regional Government of Tuscany (Italia), Prime Minister’s Office (Unkari), Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (Romania), Catalan Cybersecurity Agency (Espanja), Cap Digital (Ranska), Cork County Council (Irlanti), ja Etelä-Pohjanmaan liitto (Suomi) 
 • Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2021-2027 
 • Kokonaisbudjetti: 1,92 miljoonaa euroa
 • Alueellisen sidosryhmän edustajat: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Into Seinäjoki, Leader Aisapari, Leader Kuudestaan, Leader Liiveri, Leader Suupohja, SeAMK, ja Sedu

Hanke lyhyesti

Hanke liittyy yritysten digitaaliseen vastuuseen. Siinä kuvataan ja siirretään hyviä käytäntöjä eurooppalaisten kumppanien kesken. Hankkeessa myös jaetaan tietoa liittyen CDR:ään sekä toteutetaan kyselyjä maakunnan yrityksille liittyen aiheen osaamistasoon.

CDR EUROPE kannustaa yrityksiä ottamaan huomioon sosiaaliset, taloudelliset, teknologiset ja ympäristöön liittyvät osatekijät digitaaliteknologian ja -prosessien tuotannossa ja käytössä, mukaan lukien:

 • Niiden suhde ihmisiin ja yhteiskuntaan: yksityisyyden suoja, digitaalinen monimuotoisuus/osallisuus ja sosiaalisesti eettiset käytännöt;
 • Taloudellisten vaikutusten vastuullinen hallinta: ihmisten työpaikkojen korvaaminen digitaalisella teknologialla, uusien digitaalisten työpaikkojen luominen, digitalisaation taloudellisten hyötyjen jakaminen yhteiskunnan kanssa.
 • Vastuullinen teknologian luominen: Tekoälyalgoritmit, digitaaliteknologiat, joista ei ole haittaa, kyberturvallisuus ja vastuullinen tietojen validointi.
 • Digitaaliset teknologiat ja ympäristö: vastuulliset hävittämis- ja kierrätyskäytännöt, teknologian elinkaaren pidentäminen ja energiankulutuksen rajoittaminen.

Partnereiden edustajat projektin aloitustapaamisessa Italian Arezzossa, 4.5.2023.

Hankekuulumisia

Keräämme tähän alle uutisia ja kuulumisia hankkeesta:

 • CDR manifesti suomeksi – yritysten digitaalisen vastuun seitsemän keskeistä periaatetta kansainvälisen määritelmän mukaan