CDR EUROPE

Keskeisiä tietoja

 • Virallinen nimi: CDR EUROPE – Corporate Digital Responsibility in Europe.
 • Hankkeen verkkosivut (englanniksi)
 • Kesto: 1. vaihe 1.3.2023–1.3.2026 ja 2. vaihe 1.3.2026–1.3.2027 
 • Pääpartneri: Arezzo Innovation, Italia
 • Partnerit:
  • Regional Government of Tuscany (Italia)
  • Prime Minister’s Office (Unkari)
  • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (Romania)
  • Catalan Cybersecurity Agency (Espanja)
  • Cap Digital (Ranska)
  • Cork County Council (Irlanti)
  • Etelä-Pohjanmaan liitto (Suomi)
 • Uudet, v. 2024 mukaan tulleet partnerit EU-ehdokasmaista
  • Ministry of Economic Development, Montenegro
  • Association of Citizens for the Development of Technological Entrepreneurship ICT Hub, Serbia  
 • Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2021-2027 
 • Kokonaisbudjetti: 1,92 miljoonaa euroa
 • Alueellisen sidosryhmän edustajat:
  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  • Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
  • Into Seinäjoki
  • Leader Aisapari
  • Leader Kuudestaan
  • Leader Liiveri
  • Leader Suupohja
  • SeAMK
  • Sedu

Hanke lyhyesti

Hanke liittyy yritysten digitaaliseen vastuuseen. Siinä kuvataan ja siirretään hyviä käytäntöjä eurooppalaisten kumppanien kesken. Hankkeessa myös jaetaan tietoa liittyen CDR:ään sekä toteutetaan kyselyjä maakunnan yrityksille liittyen aiheen osaamistasoon.

CDR EUROPE kannustaa yrityksiä ottamaan huomioon sosiaaliset, taloudelliset, teknologiset ja ympäristöön liittyvät osatekijät digitaaliteknologian ja -prosessien tuotannossa ja käytössä, mukaan lukien:

 • Niiden suhde ihmisiin ja yhteiskuntaan: yksityisyyden suoja, digitaalinen monimuotoisuus/osallisuus ja sosiaalisesti eettiset käytännöt;
 • Taloudellisten vaikutusten vastuullinen hallinta: ihmisten työpaikkojen korvaaminen digitaalisella teknologialla, uusien digitaalisten työpaikkojen luominen, digitalisaation taloudellisten hyötyjen jakaminen yhteiskunnan kanssa.
 • Vastuullinen teknologian luominen: Tekoälyalgoritmit, digitaaliteknologiat, joista ei ole haittaa, kyberturvallisuus ja vastuullinen tietojen validointi.
 • Digitaaliset teknologiat ja ympäristö: vastuulliset hävittämis- ja kierrätyskäytännöt, teknologian elinkaaren pidentäminen ja energiankulutuksen rajoittaminen.
2.-4.4.2024 Cork, Irlanti. Hanketapaaminen Irlannin upeissa maisemissa CDR EUROPE-projektin puitteissa.
Hankekumppanit kokoontuivat Seinäjoella lokakuussa 2023.
Partnereiden edustajat projektin aloitustapaamisessa Italian Arezzossa, 4.5.2023.

Hankekuulumisia

Keräämme tähän alle uutisia ja kuulumisia hankkeesta:

Hankkeen tuotoksia

Tiivistelmät hankkeessa tuotetuista dokumenteista. Koko dokumentin saat luettavaksesi pyytämällä sitä meiltä sähköpostitse.

 • SWOT-analyysi hankealueiden tilanteesta
  • CDR EUROPE -hankkeen alueiden välisessä SWOT-analyysissä on verrattu seitsemän CDR EUROPE -alueen tunnistettuja vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia yritysten digitaalisen vastuun alalla. 
  • Aluetason SWOT-analyysin tavoitteena oli auttaa kumppaneita ymmärtämään lähtökohtansa tällä alalla, alueiden välisellä analyysillä pyritään selvittämään, missä alueille on yhtäläisyyksiä ja eroja.
   • Keskeisimmät vahvuudet: tietoisuuden asteittainen lisääntyminen tietoverkkoturvallisuudesta ja keskittyminen kestävyyteen ja energiankulutuksen vähentämiseen.
   • Keskeisimmät heikkoudet: tietoisuuden puute CDR:stä ja sen eri osatekijöistä, puhtaan kehityksen uudistamisen tehokkuutta mittavien indikaattoreiden puute, kyberturvallisuuden konkreettisten toimenpiteiden vajavaisuus.
   • Keskeisimmät mahdollisuudet: EU-tason sääntely, koulutusmahdollisuuksien lisääntyminen ja kasvava kyberturvallisuuden huomioiminen.​
   • Keskeisimmät uhat: tekoälyn väärinkäyttö, toimenpiteiden läpinäkymättömyys, CDR:ää ei koeta tarpeelliseksi, kansainväliset haasteet.