Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma käynnistymässä


Taimi kasvillisuuden seassa.

Uusi ohjelmakausi on tämän tämänhetkisen arvion mukaan käynnistymässä toukokuun alussa. Hakuilmoitusten julkaisu on mahdollista EURA2021 -järjestelmässä aikaisintaan viikolla 18.

− Etelä-Pohjanmaan liiton tarkoituksena on julkaista ensimmäinen hakuilmoitus heti, kun se vain on mahdollista. Hakuilmoituksen julkaisun jälkeen myös hankehakemuksia voi ryhtyä tekemään, aluekehitysjohtaja Heli Rintala sanoo.

Uusi ohjelmakausi käynnistetään Etelä-Pohjanmaalla suurella volyymillä. Ensimmäisellä hakukierroksella on mahdollista hakea hankerahoitusta kaikista niistä erityistavoitteista, joita Etelä-Pohjanmaan liitosta voidaan rahoittaa. Hankkeita toivotaan tki-toiminnan edistämiseen ja uusien teknologioiden käyttöönottoon liittyen sekä digitalisaation, energiatehokkuuden, ilmastomuutokseen sopeutumisen edistämisen ja kiertotalouden teemoihin.

− Myös rahoituksen osalta lähdemme liikkeelle reippaasti, ja jo ensimmäiseen hakuun laitamme haettavaksi noin 5 miljoonaa euroa. Rahoituksen vähyydestä kehittämisen ei ainakaan pitäisi jäädä kiinni, kannustaa Rintala.

Ensimmäinen hakukierros saadaan siis avattua toivottavasti toukokuussa, ja haku jatkuu kesäkuun puolelle. Hakuajan päättyessä kesälomakausi on jo lähellä ja on melko todennäköistä, että hankepäätöksiä ehditään tehdä vasta kesälomien jälkeen. Toinen hakukierros on tavoitteena avata jo elokuussa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman avaustilaisuus

Uuden ohjelmakauden avaustilaisuus järjestetään hybriditilaisuutena 12.5.2022. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä Helsingissä, mutta tilaisuutta voi seurata myös verkon välityksellä. Avaustilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan rakennerahastot.fi-sivustolla.

Seinäjoen kaupunki mukana kestävän kaupunkikehittämisen kokonaisuudessa

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmaan liittyy myös kestävän kaupunkikehittämisen edistäminen. Valtio on tehnyt ekosysteemisopimukset 16 kaupungin tai kaupunkiseudun kanssa. Seinäjoen kaupunki on yksi valtion kanssa sopimuksen tehneistä alueista. Sopimuksen mukaisten sisältöjen kehittämiseen käytetään EAKR-rahoitusta. Seinäjoen ekosysteemisopimuksen mukaisia teemoja ovat ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus. Kestävään kaupunkikehittämiseen liittyen avataan erillinen haku EURA2021 -järjestelmässä.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) suunnitelma on toimitettu ministeriöön

Etelä-Pohjanmaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) suunnitelma on toimitettu ministeriöön. Rahaston tarkoituksena on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa.

Suomen JTF-rahoitus vuosille 2021−2027 on noin 644 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaa saa ohjelmakaudella JTF:n ja valtion rahoitusta yhteensä 41,1 miljoonaa euroa.  

Tutustu alueelliseen JTF-suunnitelmaan (pdf)

Lisätietoa suunnitelman laatimisesta löytyy Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta.

Teksti: Päivi Mäntymäki

EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama.