Uusi ohjelmakausi käynnistymässä


EU-lippu, setelinippu ja projektisuunnitelma.

Kun alue- ja rakennepolitiikan ohjelmarahojen jakamisen umpisolmu saatiin syyskuun lopussa viimein auki, asiat ovat edenneet mallikkaasti kohti konkreettista toteutusvaihetta. Valtioneuvosto hyväksyi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman 21.10.2021. Komission virallista hyväksymistä odotetaan kevättalvella 2022. Ohjelma-asiakirja löytyy esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan liiton sivuilta osoitteesta https://epliitto.fi/hankerahoitus/alue-ja-rakennepolitiikan-rahastot/ohjelmakausi-2021-2027/ .

Ohjelman seurantakomitea on hyväksynyt hankkeiden valintaperusteet. Kaikki rahoitettavaksi esitettävät hakemukset arvioidaan ja pisteytetään hyväksyttyjen kriteerien mukaisesti. Sovellettavat valintaperusteet julkaistaan hakukohtaisesti silloin, kun rahoittaja avaa haun.

Tavoitteena elinvoiman ja hyvinvoinnin edellytysten uudistaminen

Uuden ohjelman rahoitus tulee kolmesta rahastosta.  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) keskittyy erityisesti pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä elinkeinolähtöiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Erityisen painoarvon saavat energiatehokkuuteen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen sekä digitaaliseen murrokseen liittyvä TKI-toiminta ja yritystoiminnan kehittäminen.

Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ytimessä koko Suomen työvoimapotentiaalin saaminen käyttöön sekä työpaikkojen ja työvoiman kohtaamisen edesauttaminen. ESR+ -toimilla kehitetään työllisyyttä, jatkuvaa oppimista ja osallisuutta tukevia palveluja.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) on uusi rahasto, jonka toimet kytkeytyvät alueiden hallittuun luopumiseen energiaturpeen käytöstä. JTF:n tuella luodaan uusia ja korvaavia työpaikkoja ja monipuolistetaan alueen elinkeinorakennetta. Lisäksi sillä voidaan tukea turvesoiden jälkikäyttöä ja ehkäistä ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia. JTF-toimet perustuvat maakunnallisiin suunnitelmiin. JTF ei kuitenkaan ole tarkoitettu turveyrittäjien suoriin tukitoimiin.

− Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelma on rakennettu mahdollistavaksi ja joustavaksi niin, että se toimii muuttuvissa tilanteissa ja antaa tilaa alueellisiin ja paikallisiin painotuksiin, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta sanoo.

Toteutusvaihe on alkamassa pian EAKR:ssa ja ESR+:ssa

Uusi hankkeiden hallinnointiin käytettävä EURA2021-tietojärjestelmä on jo avattu hakijoille, mutta hakemusten täyttäminen ei vielä ole mahdollista. Hakijoiden kannattaa kuitenkin testata kirjautumista järjestelmään ja varmistaa käytön edellytykset hakemusten täyttämistä varten. Tähän liittyy muun muassa se, että hakijaorganisaation tekemät valtuutukset hakemusten täyttämiseen ja allekirjoittamiseen ovat kunnossa.

Käyttöohjeet hakijoille ja toteuttajille ovat jo järjestelmästä saatavissa, ja niissä ohjeistetaan myös valtuutuksiin liittyvistä asioista. Mikäli hakijaorganisaatiolla on ollut vastaavat valtuutukset käytössä jo edellisen ohjelmakauden EURA2014-järjestelmässä, ne kelpaavat sellaisenaan myös uudessa järjestelmässä.

Hakemusten täyttäminen ja jättäminen rahoittajalle on mahdollista sen jälkeen, kun rahoittaja on julkaissut EURA2021-järjestelmässä hakuilmoituksen. Rahoittajat eivät pääse vielä julkaisemaan hakuilmoituksia, koska jotain yksityiskohtia muun muassa hankkeilta edellytettäviin seurantatietoihin liittyen on vielä avoinna.

− Etelä-Pohjanmaan liiton ensimmäinen haku avautuu todennäköisesti vuodenvaihteen jälkeen, ja päätöksenteko lienee mahdollista talven mittaan, kertoo Seppelvirta.

Oikeudenmukaisen rahaston osalta käynnistyminen venyy ensi kesään tai syksyyn. JTF-kokonaisuuteen liittyy vielä ratkaisuja odottavia kysymyksiä, eikä JTF-osuus sisälly vielä äskettäin hyväksyttyyn ohjelma-asiakirjaan, vaan se lisätään sinne myöhemmin.

Etelä-Pohjanmaalla alueellisina rahoittajaviranomaisina alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa toimivat Etelä-Pohjanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

EURA 2021:n hakijan ja toteuttajan palvelut löytyvät osoitteesta: https://eura2021.fi .

Infotilaisuuksia ja koulutuksia hakijoille

Hankehakijoille järjestetään infotilaisuuksia loppuvuoden aikana ja ensi vuoden alussa. Länsi-Suomen maakuntien yhteinen uuden kauden infotilaisuus pidetään Teams-yhteydellä 23.11.2021 klo 12-16. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät rakennerahastot.fi-sivustolta

Etelä-Pohjanmaan liitto ilmoittaa tilaisuuksista verkkosivuillaan sekä Twitterissä ja Facebookissa. Kannattaa myös seurata rakennerahastot.fi-sivustoa, sillä siellä tiedotetaan valtakunnallisista ja Länsi-Suomen maakuntien yhteisistä tilaisuuksista.

Teksti: Heli Rintala