Ohjelmakausi 2021–2027

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 on nyt käynnistynyt todenteolla, kun komissio hyväksyi Suomen ohjelman toukokuussa 2022. Etelä-Pohjanmaan liiton toinen EAKR-haku päättyi 9.12.2022. Seuraava EAKR-haku avataan aikaisintaan keväällä 2023.

Lisätietoja esimerkiksi rahoituksen hakemisesta, kustannusmalleista, viestinnästä ja petoksentorjunnasta löytyy rakennerahastot -sivustolta.

Suo­messa on yh­tei­nen ko­ko Man­ner-Suo­men kat­ta­va alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, jo­hon sisältyy ra­ken­ne­ra­has­to­jen (EAKR eli Euroopan aluekehitysrahasto ja ESR+ eli Euroopan sosiaalirahasto+) ohel­la myös uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). JTF-haut avautunevat maaliskuussa 2023.

EAKR-rahastoon sisältyy myös Kestävä kaupunkikehittäminen -kokonaisuus. Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen kaupunki on tehnyt ekosysteemisopimuksen valtion (TEM) kanssa. Ekosysteemisopimuksen mukaisia kehittämisteemoja ovat ruokaekosystemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus. Kestävän kaupunkikehittämisen toinen haku päättyi 2.12.2022.

EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama.