Ohjelmakausi 2021–2027

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 on nyt käynnistynyt todenteolla, kun komissio hyväksyi Suomen ohjelman 12.5.2022. Etelä-Pohjanmaan liiton ensimmäinen EAKR-haku avattiin välittömästi toukoukuussa. Ensimmäinen hakumahdollisuus kestää kesäkuun loppuun saakka. Tämän vuoden seuraava haku avataan alkusyksystä.

Lisätietoja esimerkiksi rahoituksen hakemisesta, kustannusmalleista ja viestinnästä löytyy rakennerahastot -sivustolta.

Suo­messa on yh­tei­nen ko­ko Man­ner-Suo­men kat­ta­va alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, jo­hon sisältyy ra­ken­ne­ra­has­to­jen (EAKR eli Euroopan aluekehitysrahasto ja ESR+ eli Euroopan sosiaalirahasto+) ohel­la myös uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Toistaiseksi ohjelma sisältää EAKR:n ja ESR+:n toimet. JTF-kokonaisuus liitetään myöhemmin mukaan ohjelmamuutoksella ja JTF-haut avautunevat loppuvuodesta 2022.

EAKR-rahastoon sisältyy myös Kestävä kaupunkikehittäminen -kokonaisuus. Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen kaupunki on tehnyt ekosysteemisopimuksen valtion (TEM) kanssa. Ekosysteemisopimuksen mukaisia kehittämisteemoja ovat ruokaekosystemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus.

EAKR-hankehaku on auki

Julkaistu 11.5.2022

EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Etelä-Pohjanmaan liitto on avannut EAKR-hankehaun. Haussa on yhteensä 5 miljoonaa euroa. Tarkemmat tiedot hakuajoista, hakujen painopisteistä ja tavoitteista näet EURA-järjestelmässä julkaistusta Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-hakuilmoituksesta 

Samaan aikaan avataan kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku, jossa ensivaiheessa haetaan Seinäjoen kaupungin ja valtion ekosysteemisopimuksen toimeenpanon tueksi yhtä aktivointihanketta. Tutustu hakuilmoitukseen EURA-järjestelmässä