Ohjelmakausi 2021–2027

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 on nyt käynnistynyt todenteolla, kun komissio hyväksyi Suomen ohjelman toukokuussa 2022.

Lisätietoja esimerkiksi rahoituksen hakemisesta, kustannusmalleista ja viestinnästä löytyy rakennerahastot -verkkosivustolta. Tällä sivustolla myös ilmoitetaan aina avautuvista hauista ensimmäisenä! Hakuilmoitukset löytyvät myös EURA2021-järjestelmästä.

Suo­messa on yh­tei­nen ko­ko Man­ner-Suo­men kat­ta­va alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, jo­hon sisältyy ra­ken­ne­ra­has­to­jen (EAKR eli Euroopan aluekehitysrahasto ja ESR+ eli Euroopan sosiaalirahasto+) ohel­la myös uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Myös JTF:n avoimista hauista löytyy tieto parhaiten rakennerahastot -verkkosivustolta.

EAKR-rahastoon sisältyy myös Kestävä kaupunkikehittäminen -kokonaisuus. Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen kaupunki on tehnyt ekosysteemisopimuksen valtion (TEM) kanssa. Ekosysteemisopimuksen mukaisia kehittämisteemoja ovat ruokaekosysteemin kestävä uudistuminen ja älykkäästi uudistuva teollisuus.

Petoksentorjunta

Meillä on ehdoton nollatoleranssi kaikenlaisiin väärinkäytöksiin. Samaa edellytetään myös hankkeiden tuensaajilta. Tutkimme kaikki epäilyt sääntöjenvastaisuuksista ja petoksista huolellisesti riippumatta siitä, onko epäilty tekijä tuenhakija tai hallinnon virkamies. Katso lisää rakennerahastot.fi-verkkosivulta.