Uutta nostetta innovaatiotyöhön


Peltomaisemaa, koristeellinen kuva.

Työntekotavat muuttuivat radikaalisti koronapandemian myötä maailmanlaajuisesti. Innovaatiotyöhön muutos on tuonut haasteita, joihin pyritään löytämään ratkaisuja muun muassa EU-hankkeiden avulla.

Etelä-Pohjanmaan liitto on mukana Interreg Europe -ohjelman rahoittamassa hankkeessa CODIL – COVID-Disrupted Regional Innovation Ecosystems. Hankkeessa autetaan eurooppalaisia alueita päivittämään innovaatiopolitiikkansa siten, että hajautettujen tiimien innovointia kyetään tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Kokemusten jakaminen keskiössä

Aktiivinen innovaatiotoiminta on alueiden toimintakyvyn ja positiivisen tulevaisuuden kannalta merkittävä tekijä. Jatkuva oppiminen ja innovaatiotyön tukeminen tukee pitkällä aikavälillä koko alueen kehitystä. Kansainvälinen yhteistyö antaa Etelä-Pohjanmaalle mahdollisuuden tutustua muiden alueiden onnistuneisiin ratkaisuihin tukea innovaatioekosysteemien toimintaa.

Säännöllisten etätapaamisten lisäksi hankekumppanit tapaavat puolivuotiskausittain vuorotellen jokaisella osallistuvalla alueella. Hankkeen aloitustapaaminen pidettiin pääpartnerin luona Slovenian Ljubljanassa toukokuussa.

Taloja.
Slovenian Ljubljana toukokuussa, kuva: Ilona Ojala.

Marraskuun 2023 alussa CODIL-hankkeen kansainvälisten partnereiden edustajat saapuvat Seinäjoelle. Tapaamisessa käydään läpi alueiden innovaatiotoiminnan kehitystä ja parhaita esimerkkejä. Saamme tapaamiseen myös vierailijoita eri tahoilta kertomaan kehittämis- ja innovointityöstä Etelä-Pohjanmaalla.

Perustietoa hankkeesta

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmista tuetaan viranomaisten ja julkisluontoisten toimijoiden yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Hankepartnereiden tavoitteena on sidosryhmänsä tukemana kokemusten vaihdon ja alueiden politiikkavälineisiin tutustumisen avulla selvittää hyviä käytäntöjä. Partnereita CODIL-hankkeessa on kuudesta eri maasta.

 • Pääpartneri: University of Ljubljana (Slovenia)
 • Partnerit:
  • Etelä-Pohjanmaan liitto (Suomi)
  • Údarás na Gaeltachta (Irlanti)
  • West Romania Regional Develoment Agency (Romania)
  • Regional Government of Cantabria (Espanja)
  • Laval Mayenne Technopole (Ranska)
 • Neuvoa-antavat partnerit
  • Slovenian Ministry of Digital Transformation (Slovenia)
  • Laval Agglomeration (Ranska)

Tärkeä osa hanketyötä on myös paikallisesti koottu sidosryhmä ja sen kanssa tehtävä yhteistyö. CODIL-hankkeen Etelä-Pohjanmaan sidosryhmässä ovat mukana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Work Integration for Immigrants Service ry, Into Seinäjoki, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu, Leader Kuudestaan, Leader Liiveri, ja Leader Suupohja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sedu, Seinäjoen yliopistokeskus ja Vaasan yliopisto.

Hanke kestää neljä vuotta, ja sen kokonaisbudjetti on 1,41 miljoonaa euroa.

EU on rahoittanut CODIL-hanketta.

Teksti:

Ilona Ojala, projektiassistentti
Päivi Tuisku, projektikoordinaattori