CLAY


Nettisivut: http://www.interregeurope.eu/clay/

Kesto: 1. vaihe 01.06.2018–31.05.2021, 2. vaihe 01.06.2021–31.05.2023

Pääpartneri: Umbrian alue, Italia

Partnerimaat: Italia, Espanja, Portugali, Romania, Ranska ja Suomi

EP-partneri: Etelä-Pohjanmaan liitto

Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2014–2020

Kokonaisbudjetti: 1,3 M€


CLAY-hankkeen tarkoituksena on edistää taidekeramiikan tuotantoprosessien uudistumista, muotoilua sekä markkinointia, myyntiä ja kansainvälistymistä. 

CLAY-hankkeen tavoitteena on keramiikka-alan ja koko luovan alan toimintaedellytysten parantaminen alueella. Tarkoituksena on löytää uusia menetelmiä, joilla keramiikka-alan tuotteita, teollisia prosesseja ja palveluita suunnitellaan, kehitetään ja tuotetaan.

CLAY-hankkeen pääpartnerina toimii Umbrian alue Italiasta. Hankkeen muut kumppanit ovat Eurooppalainen alueellisen keramiikkayhteistyön kehittämisorganisaatio Espanjasta, Lounais-Oltenian aluekehitysorganisaatio Romaniasta, Keramiikan ja lasin tekninen keskus (CTCV) Portugalista, Euroopan keramiikkakeskuksen kehittämis- ja edistämisjärjestö Ranskasta sekä Etelä-Pohjanmaan liitto Suomesta.

CLAY-hanke on kaksivaiheinen. Ensimmäisen kolme vuotta kestävän vaiheen aikana keskitytään kokemustenvaihtoon. Jokainen hankkeessa mukana oleva toimija laatii myös alueellisen toimintasuunnitelman hanketulosten täytäntöönpanoa varten. Kaksi vuotta kestävässä hankkeen toisessa vaiheessa seurataan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon toteutumista ja toteutetaan pilottihankkeita. CLAY-hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa, josta Etelä-Pohjanmaan liiton budjetti on noin 180 000 euroa ja kansallinen rahoitusosuus noin 31 000 euroa.

UUTISET

Kulttuurialaa kehitetään kahdessa kansainvälisessä hankkeessa (23.8.2018)

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös