Kansalaisopisto kulttuurihyvinvoinnin välittäjänä


Kuvassa Venla Korja
Kuva: Katariina Vestergård

Noin kaksi vuotta sitten tällä Vieraskynä-palstalla Maaria Koivula-Talkkari kirjoitti taide- ja kulttuuritoiminnan juurruttamisesta sote-rakenteisiin sekä kansalaisopiston roolista tässä yhteydessä. Olen työskennellyt nyt kymmenisen kuukautta tämän aiheen parissa. Työskentelen Taiteen edistämiskeskuksessa (Taike) kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalveluissa. Rakennan mallia, jossa kansalaisopisto toimii siltana taiteen ja kulttuurin sekä sote-sektorin välillä.

Taide on voima. Taiken kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelujen toiminta lähtee siitä ajatuksesta, että taide vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Teemme työtä, jotta taide kohtaa tarvitsijan. Myös sote-sektorilla on tarvetta taiteelle: nimittäin taiteella on todistetusti vaikutusta niin sote-sektorin asiakkaille kuin työntekijöillekin. Työn alla olevan kansalaisopistomallin tarkoituksena on luoda polku tarvitsijan ja taiteen välille. Tavoitteena on, että tuleva hyvinvointialue hyödyntää taidetta osana monialaista työtä, ja että sote-sektori löytää taiteilijat helposti.

Mallia rakennetaan yhteistyössä Seinäjoen kansalaisopiston sekä Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa. Kansalaisopistot ovat kautta ajan tuottaneet ihmisten hyvinvointia vahvistavaa toimintaa sekä työllistäneet alueen taiteilijoita opettajina. Nyt syksyllä 2022 lähdemme toteuttamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen suunnattuja, Seinäjoen kansalaisopiston välittämiä, kulttuurihyvinvointipalveluiden pilotteja. Näitä toteuttavat alueen taiteilijat sekä kulttuurialan ammattilaiset, jotka toimivat jo valmiiksi kansalaisopiston tuntiopettajina. Palvelut on suunnattu sekä sote-alan ammattilaisille että asiakkaille. Palvelut pitävät sisällään kuvataidetta, sosiaalista sirkusta, liikettä, tanssia, sanataidetta ja musiikkia. Sisällöt on suunniteltu vahvistamaan osallistujiensa hyvinvointia eikä niihin osallistuminen vaadi aiempaa kokemusta tai osaamista. Tämän lisäksi teemme yhteistyötä Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa mm. sote-alan työntekijöille suunnatun Taiku-koulutuksen parissa.

Pilottien kautta kerätään tietoa, millaisia tarpeita ja resursseja sote-sektorilla tunnistetaan taiteen ja kulttuurin sisältöjen suhteen Etelä-Pohjanmaan alueella. Seinäjoen kansalaisopisto toimii taiteilijoiden työnantajana sekä oman yrityksen kautta toimivien taiteilijoiden välittäjänä. Taike osallistuu kymmenen pilotin kustannuksiin.

Erilliset kulttuurihyvinvointipalvelut ovat vain yksi osa kansalaisopistojen tuottamia kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyviä sisältöjä, sillä iso osa kansalaisopiston kursseista sijoittuu kulttuurin ja hyvinvoinnin alueelle. Kansalaisopistomalli rakentuu osana sitä ajankohtaista ilmiötä, jossa taiteen ja kulttuurin vaikutukset on tunnistettu. Työtämme asiantuntijapalvelussa ohjaa mm. Valtioneuvoston vuonna 2021 julkaisema ”Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2030” -toimeenpanosuunnitelma. Sieltä löytyy oma toimenpiteensä kulttuurihyvinvoinnin suhteen osana Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävää toimintaa ja palveluita. Myös sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema elintapaohjauksen tarkistuslista hyvinvointialueen valmistelijoille sijoittaa kulttuurihyvinvoinnin elintapaohjaukseen liikunnan, ravitsemuksen, uniterveyden sekä päihteettömyyden rinnalle.

Kulttuurihyvinvoinnin toimiala elää ja kehittyy jatkuvasti!

Eläköön taide, kulttuuri ja hyvinvointi!

Seuraa Taiken sivuja. Lisätietoja piloteista tulee syyskuun aikana.
taike.fi/fi/kulttuurihyvinvointi

Venla Korja

Läänintaiteilija
Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut
Taiteen edistämiskeskus