Kuulumisia Seinäjoen Taiteilijaseuran kansainvälisestä Cuckoo’s Nest-taiteilijaresidenssistä


Minna Bengs ja Hilla Hautanen seisovat pöydän takana.
Residenssikoordinaattorit Minna Bengs (vas.) ja Hilla Hautanen (oik.) luotsaamassa Luova Yhteisö -työpajaa Piirin alueen tapahtumassa.

Kukkuu suomeksi Käenpesästä! Taiteilijaresidenssi on paikka, jonne taiteilijat voivat hakeutua asumaan ja keskittymään työhön määräajoiksi. Taiteilijakolonioiden ja -siirtokuntien historia ulottuu aina 1800-luvulle saakka. Seinäjoen Taiteilijaseuran residenssitoimintaa testattiin ja pilotoitiin 2023 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston yhdistykselle myöntämällä rahoituksella Piirin alueella toteutettavassa kehittämishankkeessa Taiteilijaresidenssi kansainvälisen kulttuurin kehittäjänä Etelä-Pohjanmaalla. Varauskalenteri täyttyy myös 2024.

Pääasiassa visuaalisen alan taiteilijoille suunnattu residenssi sijaitsee Seinäjoella Piirin alueella. Residenssi tarjoaa taiteilijoille luonnonsuojelu- ja puistoalueiden ympäröimän, inspiroivan työskentely-ympäristön historiallisella Törnävän sairaala-alueella kävelymatkan päässä palveluista. Alueen historia on tähän mennessä innostanut esimerkiksi lyhytelokuvaan Open Unit, jonka 2023 residenssissä toteuttanut Paul Antick (UK) palaa Seinäjoelle 2024, koska palautteensa mukaan hän arvosti rauhallista ja tilavaa ympäristöä, jonka vuoksi residenssissä vietetty aika oli niin tuotteliasta. Niin ikään pilottitaiteilijoihin kuulunut Lisa Roberts (FI/UK) on neuvotellut yhteistyöstä sairaalamuseon kanssa yhteisötaiteen tiimoilta: FOUND on prosessiin perustuva taiteellinen tutkimusprojekti, joka haastaa saavutettavuuden, osallisuuden ja sitoutumisen merkityksiä kulttuuriperintöön ja museokokoelmiin.

Käenpesän ilmapiiristä ovat nauttineet myös Seinäjoen taidehallille, Lapuan kaupungille, Kulttuurikollektiivi Silta ry:lle, Teatteri Hysteria Oy:lle ja Varikko ry:lle työskennelleet taiteilijat, jolloin taiteilijat ovat tehneet pääasiassa töitä työnantajiensa tiloissa tai esimerkiksi sairaalassa, toreilla ja tapahtumissa ympäri maakuntaa. Taiteilijan työn muodot ovat moninaiset. Yksi työskentelee apurahalla tai tilaustyönä residenssin työhuoneen rauhassa, toinen palkkatöissä ja kolmas keikkailee freelancerina. Osa residenssitaiteilijoista on työskennellyt myös taiteilijaseuran hankkeen työpajoissa ja tapahtumissa. Residenssi pyrkii tukemaan taiteilijoiden työtä ja ansaintamahdollisuuksia yksilöllisesti.

Seinäjoen Taiteilijaseura ry on ammattitaiteilijoiden yhdistys, joka on perustettu vuonna 1960. Jäsenet tarjoavat residenssitaiteilijalle taiteilijalta taiteilijalle -verkostoa alueella. Hankkeessa on kehitetty muun muassa residenssikummitoimintaa, verkostoitumistilaisuuksia ja taidetarvikekirpputoria. Jäsenet sekä residenssitaiteilijat ovat lahjoittaneet teoksiaan residenssitiloihin osaksi taiteilijaseuran kokoelmaa. Toisaalta seuran taidelainaamoon on ilmestynyt myyntiin myös residenssitaiteilijoiden teoksia. Jäsenet ovat lisäksi lahjoittaneet huonekaluja, tekstiilejä ja astioita residenssiin. Töysän ja Kuortaneen Säästöpankkisäätiöt ovat olleet apuna esimerkiksi kalusteiden, materiaalien ja petivaatteiden hankinnoissa.

Residenssiin valitaan hakemusten perusteella ammattitaiteilijoita kaikkialta maailmasta, myös Suomesta. Cuckoo´s Nest liittyi maailmanlaajuisen Res Artis -residenssiverkoston jäseneksi ja osallistuu suomalaisen FAIRE-residenssiverkoston toimintaan, joiden kautta taiteilijat löytävät Piirille. Työskentelyjaksot voivat olla eri mittaisia ja taiteilija maksaa taiteilijaystävällistä vastiketta residenssistään. Residenssitaiteilijat valitaan teoskuvien ja työsuunnitelmien perusteella. Kannustamme taiteilijoita työsuunnitelmiin, joissa viritellään monitaiteista yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa tai tuotetaan taidetta alueella läsnä ollen ja dialogissa alueen asukkaiden kanssa. Residenssin henkilökunta auttaa taiteilijaa yhteistyötahojen etsimisessä alueelta.

Hankkeessa kehitetään saavutettavuusnäkökulmat mahdollisuuksien mukaan huomioivia taide-elämyksiä mahdollistaen kohtaamisia eri kulttuureista tulevien ihmisten välillä. Seuran arvojen mukainen yhdenvertaisuus korostuu toiminnassa. Tärkeitä näkökulmia ovat myös sosiaalinen ja ekologinen kestävä kehitys ja osaamisen kehittäminen. Tutkimme ekologisen matkustamisen, taiteen ja asumisen mahdollisuuksia. Residenssi lisää kulttuuripalveluja ja sitä kautta maaseudun kestävyyttä ja elinvoimaisuutta taiteen keinoin.

Minna Bengs ja Hilla Hautanen
Taiteilijaresidenssi kansainvälisen kulttuurin kehittäjänä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen residenssikoordinaattorit